Certifikační schéma pro ČSN EN 15085-2

Tento dokument popisuje postup certifikace výrobců podle ČSN EN 15085-2:2021. Vznik tohoto dokumentu byl iniciován přepracovanou normou ČSN EN 15085-2:2021, která platí s účinností od 01.05.2021. Původní norma ČSN EN 15085-2:2008 požadovala, aby byl výrobce certifikován, a splňovala požadavky ČSN EN ISO/IEC 17067 na certifikační schéma. Norma ČSN EN 15085-2:2021 však tyto požadavky nesplňuje. Aby mohly certifikační orgány pracovat jednotně podle nové normy ČSN EN 15085 2:2021, musí být použito certifikační schéma v souladu s požadavky ČSN EN ISO/IEC 17065 a ČSN EN ISO/IEC 17067. V ČR je zřízen národní koordinační výbor pro svařování kolejových vozidel, kde je zastoupen národní bezpečnostní orgán (NBO), národní dopravce (ČD, a.s.), schválené certifikační orgány (MCB) a důležití výrobci. Tento národní koordinační výbor požaduje jednotný postup při certifikaci výrobců a inicioval vznik tohoto certifikačního schématu.

Soubory ke stažení a odkazy:

Historie schématu a související dokumenty:

18.08.2021 Schválení schématu ČIA.
pdfDokument ke stažení zde
07.07.2021 Vydání verze dokumentu platné od 01.08.2021.
pdfDokument ke stažení zde
07.06.2021

Online jednání národního koordinačního výboru

pdfZápis z jednání ke stažení zde

01.05.2021 Vydání první verze dokumentu.
pdfDokument ke stažení zde
28.04.2021 Online jednání a připomínkování schématu za účasti DÚ, ČD a MCB.
pdfZápis z jednání ke stažení zde
01.04.2021 První návrh dokumentu - draft.
únor 2021 Zahájení práce na certifikačním schématu
Čekejte prosím...
cross