Certifikační schéma pro ČSN EN 15085-2

Tento dokument popisuje postup certifikace výrobců podle ČSN EN 15085-2:2021. Vznik tohoto dokumentu byl iniciován přepracovanou normou ČSN EN 15085-2:2021, která platí s účinností od 01.05.2021. Původní norma ČSN EN 15085-2:2008 požadovala, aby byl výrobce certifikován, a splňovala požadavky ČSN EN ISO/IEC 17067 na certifikační schéma. Norma ČSN EN 15085-2:2021 však tyto požadavky nesplňuje. Aby mohly certifikační orgány pracovat jednotně podle nové normy ČSN EN 15085 2:2021, musí být použito certifikační schéma v souladu s požadavky ČSN EN ISO/IEC 17065 a ČSN EN ISO/IEC 17067. V ČR je zřízen národní koordinační výbor pro svařování kolejových vozidel, kde je zastoupen národní bezpečnostní orgán (NBO), národní dopravce (ČD, a.s.), schválené certifikační orgány (MCB) a důležití výrobci. Tento národní koordinační výbor požaduje jednotný postup při certifikaci výrobců a inicioval vznik tohoto certifikačního schématu.

Soubory ke stažení a odkazy:

Historie schématu a související dokumenty:

01.03.2022 Vydání metodického pokynu Drážního úřadu.
pdfDokument ke stažení zde
18.08.2021 Schválení schématu ČIA.
pdfDokument ke stažení zde
07.07.2021 Vydání verze dokumentu platné od 01.08.2021.
pdfDokument ke stažení zde
07.06.2021

Online jednání národního koordinačního výboru

pdfZápis z jednání ke stažení zde

01.05.2021 Vydání první verze dokumentu.
pdfDokument ke stažení zde
28.04.2021 Online jednání a připomínkování schématu za účasti DÚ, ČD a MCB.
pdfZápis z jednání ke stažení zde
01.04.2021 První návrh dokumentu - draft.
únor 2021 Zahájení práce na certifikačním schématu
Čekejte prosím...
cross