Vyřizování stížností a odvolání

V případě, že nesouhlasíte s rozhodnutím certifikačního orgánu nebo oznámeného subjektu, máte právo podat stížnost nebo odvolání proti tomuto rozhodnutí. Stížnost nebo odvolání je třeba podat písemnou formou nebo datovou schránkou na sídlo společnosti nejpozději do 90 dnů od dotčeného rozhodnutí certifikačního orgánu nebo oznámeného subjektu.

Do 10 pracovních dní certifikační orgán nebo oznámený subjekt potvrdí, zda se stížnost/odvolání týká činností, za které je odpovědný. Certifikační orgán nebo oznámený subjekt je odpovědný za shromáždění a ověření všech nezbytných informací, aby mohl provést prošetření stížnosti/odvolání. Certifikační orgán nebo oznámený subjekt předá stěžovateli oficiální oznámení o ukončení procesu vyřizování stížnosti/odvolání písemnou formou nebo datovou schránkou.

 Postup vyřizování stížností a odvolání

Čekejte prosím...
cross