Seznam důležitých norem pro vizuální a kapilární zkoušení svarových spojů

Provádění NDT zkoušení

 • ČSN EN 1330 - Nedestruktivní zkoušení - Terminologie
 • ČSN EN 13018 - Nedestruktivní zkoušení - Vizuální kontrola - Všeobecné zásady
 • ČSN EN 13927 - Nedestruktivní zkoušení - Vizuální kontrola - Zařízení
 • ČSN EN ISO 17637 - Nedestruktivní zkoušení svarů - Vizuální kontrola tavných svarů
 • ČSN EN ISO 6520 - Svařování a příbuzné procesy - Klasifikace geometrických vad kovových materiálů
 • ČSN EN ISO 5817 - Svařování - Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (kromě elektronového a laserového svařování) - Určování stupňů kvality
 • ČSN EN ISO 10042 - Svařování - Svarové spoje hliníku a jeho slitin zhotovené obloukovým svařováním - Určování stupňů jakosti
 • ČSN EN ISO 17635 - Nedestruktivní zkoušení svarů - Všeobecná pravidla pro kovové materiály
 • ČSN EN ISO 12706 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární metodou - Terminologie
 • ČSN EN ISO 3452 - Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška
 • ČSN EN ISO 3059 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární a magnetickou práškovou metodou - Podmínky prohlížení
 • ČSN EN ISO 23277 - Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení svarů kapilární metodou - Stupně přípustnosti

Školení a kvalifikace pracovníků NDT

 • ČSN EN ISO 9712 - Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT
 • ČSN P CEN ISO/TS 25107 - Nedestruktivní zkoušení - Sylaby pro školení NDT
 • ČSN P CEN ISO/TS 25108 - Nedestruktivní zkoušení - Organizace pro školení pracovníků NDT
 • ČSN EN ISO/IEC 17024 - Posuzování shody - Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob
Čekejte prosím...
cross