Přehled našich oprávnění

Na této stránce si můžete ověřit naše oprávnění, na jejichž základě provádíme většinu našich odborných činností. Je zde seznam osvědčení o akreditaci, oznámení, autorizace a další oprávnění.

Osvědčení o akreditaci od Českého institutu pro akreditaci (ČIA) k certifikaci systémů jakosti

Osvědčení o akreditaci od Českého institutu pro akreditaci (ČIA) k certifikaci systémů managementu

Akreditovaný certifikační orgán č. 3104 (COS) v českém a anglickém jazyce
Certifikace systémů managementu jakosti (QMS) podle ČSN EN ISO 9001 samostatně nebo podle ČSN EN ISO 9001 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2.
Certifikace systémů environmentálního managementu (EMS) podle ČSN EN ISO 14001.
Certifikace systémů managementu BOZP podle ČSN ISO 45001.
Certifikace systémů bezpečnosti informací (ISMS) podle ČSN EN ISO/IEC 27001.

Osvědčení o akreditaci od Českého institutu pro akreditaci (ČIA) k certifikaci výrobků – procesu svařování a procesu provádění ocelových konstrukcí

Osvědčení o akreditaci od Českého institutu pro akreditaci (ČIA) k certifikaci produktů

Akreditovaný certifikační orgán č. 3148 (COV) v českém a anglickém jazyce
Certifikace procesu svařování, procesu lepení, procesu provádění ocelových konstrukcí a posuzování shody stavebních výrobků
ČSN EN ISO 3834-2,3,4 ; ČSN EN ISO 14554-1,2 ; ČSN EN 15085-2 ; ČSN EN 1090-1,2,3 ; ČSN EN ISO 17660-1,2 ; ČSN 73 2603 ; ČSN 73 2604 ; DIN 6701 ; DIN 2304 ; EN 17460
Aktuální předmět a rozsah činnosti inspekčního orgánu v rámci flexibilního rozsahu akreditace je k dispozici zde.

Certifikát uznaného certifikačního orgánu pro výrobce kolejových vozidel podle EN 15085

Certifikát uznaného certifikačního orgánu pro výrobce kolejových vozidel podle EN 15085

Certifikát uznaného certifikačního orgánu pro výrobce kolejových vozidel podle EN 15085 s přístupovým právem zápisu do online registru https://en15085.joincert.eu/.

Certificate of recognized "Manufacture Certification Body"in accordance with EN 15085 with the access entry into the online-register rail vehicles https://en15085.joincert.eu/.

Písemný závazek o uplatňování a dodržování normy DVS 1619 při certifikaci DIN EN 15085-2.
Written undertaking to apply and comply with DVS 1619 při certifikaci DIN EN 15085-2
Osvědčení o akreditaci od Českého institutu pro akreditaci (ČIA) k inspekční činnosti

Osvědčení o akreditaci od Českého institutu pro akreditaci (ČIA) k inspekční činnosti

Akreditovaný inspekční orgán č. 4021 (IO) v českém a anglickém jazyce
Inspekění činnost orgánu typu A: Inspekční činnost orgánu typu A v oblasti tlakových zařízení, jednoduchých tlakových nádob a inspekcí pro kvalifikaci postupů svařování a příbuzných procesů pro kovové a nekovové materiály, provádění NDT svarových spojů metodami VT, PT a UT. Inspekce svařovaných výrobků a konstrukcí, dokumentace a procesů souvisejících se svařováním.
Aktuální předmět a rozsah činnosti inspekčního orgánu v rámci flexibilního rozsahu akreditace je k dispozici zde.

Oprávnění k posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh

Oprávnění k posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh

Oprávnění k činnosti oznámeného subjektu ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2014/68/EU, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh a ve smyslu nařízení vlády č. 219/2016 Sb. o posuzování shody tlakových zařízení nádob při jejich dodávání na trh vydaný ÚNMZ. Oprávnění oznámeného subjektu dle směrnice Evropského parlamentu a Rady EU č. 2014/68/EU lze ověřit na informačním systému NANDO nebo stáhnout zde. Více o posuzování shody tlakových zařízení se dozvíte zde.

Oprávnění k činnostem při posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků

Oprávnění k činnostem při posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků

Oprávnění ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se Stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh vydaný ÚNMZ. Oprávnění se vztahuje na konstrukční kovové stavební díly, prefabrikované komíny, komínové vložky, vícevrstvé komíny, jednovrstvé komínové bloky, díly volně stojících komínů a přilehlých komínů. Oprávnění oznámeného subjektu / notifikované osoby č. 2570 (Notified Body) lze ověřit na informačním systému NANDO nebo stáhnout zde.

Oprávnění k činnostem oznámeného subjektu pro posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh

Oprávnění k posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh

Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2014/29/EU, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání jednoduchých tlakových nádob na trh a ve smyslu nařízení vlády č. 119/2016 Sb. o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh vydaný ÚNMZ. Oprávnění oznámeného subjektu / notifikované osoby č. 2570 (Notified Body) lze ověřit na informačním systému NANDO nebo stáhnout zde.

Osvědčení o uznání certifikačního orgánu ve smyslu ČSN EN 15085 vydané Drážním úřadem

Osvědčení o uznání certifikačního orgánu ve smyslu ČSN EN 15085 vydané Drážním úřadem

Drážní úřad ve funkci národního bezpečnostního úřadu pro železnici uznává společnost DOM - ZO 13, s.r.o. jako certifikační orgán pro certifikaci výrobců železničních kolejových vozidel nebo jejich částí včetně dokončujícího svařování odlitků a rovněž k certifikaci organizací, které konstruují svařovaná železniční kolejová vozidla nebo jejich části nebo nakupují anebo prodávají svařované části pro montáž do těchto vozidel.

Pověření Certifikačního střediska Českých drah, a.s.: Uznaný certifikační orgán

Pověření certifikačního orgánu České dráhy, a.s.

Pro systémy řízení jakosti ve svařování svařování ve smyslu norem lSO 3834 a EN 15085 u opravců drážních vozidel, opravců a výrobců jejich náhradních dílů pro potřeby ČD, a.s. a jejich dceřiných společností. Dále pro systémy řízení jakosti procesu lepení ve smyslu norem DIN 6701 a EN 17460 u opravců drážních vozidel, opravců a výrobců jejich náhradních dílů pro potřeby ČD, a.s. a jejich dceřiných společností

Osvědčení střediska odborného plynárenského vzdělávání

Osvědčení střediska odborného plynárenského vzdělávání

Vydané Českým plynárenským svazem. Osvědčení je platné pro následující moduly schválené Grémiem pro odborné plynárenské vzdělávání:

  • 9.6:   Školení a zkoušení svářečů kovů i plastů a páječů
  • 9.13: Školení a zkoušení pracovníků vizuální kontroly pro kovové i plastové svařované výrobky
Programu pro mezilaboratorní porovnávání NDT laboratoří

Osvědčení o účasti v programu pro mezilaboratorní porovnávání NDT laboratoří

Abychom ověřili způsobilost naší NDT laboratoře, dobrovolně jsme se zúčastnili programu pro mezilaboratorní porovnávání NDT laboratoří v rámci zkoušení způsobilosti dle EN ISO/IEC 17043:2010 "Posuzování shody – Všeobecné požadavky na zkoušení způsobilosti". Program je určen pro všechny NDT laboratoře, které chtějí kontinuálně zlepšovat a posílit důvěru zákazníků, příp. akreditačních orgánů, v poskytované služby. Ve všech programech, kterých jsme se zúčastnili, jsme jako jedni z mála uspěli ve všech přihlášených metodách.

Certifikát člena EUROLAB-CZ

Certifikát člena EUROLAB-CZ

Jako člen AAAO a EUROLAB-CZ se účastníme práce Evropské asociace měřících, zkušebních a analytických laboratoří EUROLAB.

 Ocenění v Registru solventních firem

Ocenění v Registru solventních firem

Společnost DOM - ZO 13, s.r.o. při vyhodnocení všech 2 700 000 subjektů v České Republice splnila přísná ekonomická kritéria pro ocenění v Registru solventních firem. V České Republice patří mezi pouhé 1% podnikatelských subjektů, které na toto ocenění dosahují. V rámci vyhodnocení jsme získali certifikát společnosti Bisnode, a ochranné etikety.

 Prestižní ocenění AAA od nezávislé mezinárodní společnosti Bisnode

Prestižní ocenění AAA od nezávislé mezinárodní společnosti Bisnode

Společnost DOM - ZO 13, s.r.o. získala prestižní ocenění AAA od nezávislé mezinárodní společnosti Bisnode. Zařadili jsme se tak k nejdůvěryhodnějším obchodním společnostem v České republice, které mohou používat certifikaci AAA jako symbol nejvyššího ratingového hodnocení. Ocenění AAA je silný nezávislý rating firem a společností, jehož historie sahá až do roku 1908. Ocenění mohou získat pouze ty společnosti, které splňují přísná ekonomická kritéria a podmínky certifikace. Certifikace je postavena na mezinárodním hodnocení s využitím originální a osvědčené metodiky. Prestižní hodnocení AAA může získat jen 0,09 % nejkvalitnějších společností. Získání tohoto certifikátu je zárukou serióznosti a solventnosti, která pro potencionální klienty představuje korektní obchodní vztahy. Při ratingovém hodnocení musí být brány v úvahu jak faktory působící uvnitř společnosti, tak i faktory vnější. Posuzují se tak nejen hospodářské podmínky - hodnocení na základě ukazatelů z účetnictví (zisk, kapitálová struktura, likvidita, vývoj peněžních prostředků apod.), ale i například řízení společnosti, vztahy s obchodními partnery, řízení rizik a strategie společnosti. Ocenění jsme získali poprvé v roce 2015, následně i v roce 2016, 2017, 2018, 2019, 20202021.

Čekejte prosím...
cross