Seznam důležitých norem a předpisů pro certifikaci výrobků

Tento dokument slouží jako přehled nejdůležitějších norem a předpisů vztahujících se k certifikaci výrobků a procesu svařování:

 • ISO 3834 - Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů
 • ISO 14731 - Svářečský dozor – Úkoly a odpovědnosti
 • ISO 4063 - Svařování a příbuzné procesy – Přehled metod a jejich číslování
 • ISO 6947 - Svařování a příbuzné procesy – Polohy svařování
 • TNI CEN ISO/TR 15608 - Svařování – Směrnice pro zařazování kovových materiálů do skupin
 • EN 60974-4 - Zařízení pro obloukové svařování – Část 4: Kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu
 • ISO 15607 - Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Všeobecná pravidla
 • ISO 15609 - Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Stanovení postupu svařování
 • ISO 17660 - Svařování – Svařování betonářské oceli
 • ISO 14555 - Svařování – Obloukové přivařování svorníků z kovových materiálů
 • EN 1090 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí
 • EN 15085 - Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich část
 • EN 10204 - Kovové výrobky – Druhy dokumentů kontroly
 • ISO 17662 - Svařování – Kalibrace, verifikace a validace zařízení používaných pro svařování, včetně příbuzných činností
 • ISO 17663 - Svařování – Požadavky na kvalitu tepelného zpracování souvisejícího se svařováním a příbuznými procesy
 • ČSN 05 0705 - Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů
 • ISO/IEC 17065 - Posuzování shody - Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby
 • ISO/IEC 17067 - Posuzování shody - Základní principy certifikace produktu a směrnice pro certifikační schémata
 • Normy a předpisy pro posuzování shody
 • Normy a předpisy pro kvalifikaci postupů svařování a pájení
 • Normy a předpisy pro kvalifikaci svářečů, páječů a operátorů
 • Normy a předpisy pro NDT
Čekejte prosím...
cross