Kvalifikace svářečského dozoru

V tomto článku naleznete informace o tom, jakým způsobem kvalifikovat pracovníky svářečského dozoru a možnosti jejich uplatnění.

Logo IIW    Logo EWF    Logo CWS ANB    Logo DOM - ZO 13

Výukové materiály

Výukové materiály pro kurzy IWE, IWT, IWS a IWP jsou k dispozici zde .

Schválení ATB pro IWE/IWT/IWS

Po dlouhé a náročné přípravě jsme úspěšně absolvovali audit České svářečské společnosti ANB pro oprávnění na pořádání kurzů Mezinárodní svářečský inženýr - IWE, Mezinárodní svářečský technolog - IWT a Mezinárodní svářečský specialista IWS. Na základě požadavků našich zákazníků jsme tedy rozšířili naše služby i o tyto vysoce žádané kvalifikace. Kurzy budou probíhat v moderní svářečské škole ARTWELD na adrese Ještědská 218/105, Liberec 8. Kurzy jsou organizovány formou výuky tři dny v týdnu (pondělí, úterý, středa) vždy od 8:00 do 17:00 hodin. Výuka je zajištěna vysoce kvalifikovanými lektory z Technické univerzity v Liberci a předními odborníky z výroby a praxe ve svařování. Aktuálně vypsané kurzy naleznete zde v sekci vzdělávání.

Uplatnění pracovníků s kvalifikací IWE, IWT, IWS, IWP

Svařování je zvláštní proces, který vyžaduje dozor nad svářečskou činností tak, aby se vytvořila důvěra ke svářečské výrobě a spolehlivé funkci výrobku v provozu. Kvalifikace pracovníků působících v činnostech souvisejících se svařováním, jako je plánování, provádění, dozor a inspekce musí ve většině případů splňovat přísné požadavky norem ISO 3834 a případně dalších výrobkových norem. Aby mohl pracovník působit jako svářečský dozor při výrobě tlakových zařízení, kovových konstrukcí, železničních kolejových vozidel nebo jiných svařovaných výrobků, musí být kvalifikován podle jedné z následujících možností.

Mezinárodní svářečský inženýr – IWE

Pracovník s vysoce specializovanými dovednostmi na komplexní úrovni podle normy ISO 14731 (bod 6.2.2). Pracovník s touto kvalifikací je schopen řídit a přizpůsobovat svařovací a související technologie pro svařované výrobky, včetně situací s vysokou složitostí. Uplatnění ve výrobě tlakových zařízení, kovových konstrukcí, železničních kolejových vozidel, atd.

Mezinárodní svářečský technolog – IWT

Pracovník s pokročilými dovednostmi na specifické úrovni podle normy ISO 14731 (bod 6.2.3). Pracovník s touto kvalifikací je schopen řídit aplikaci svařovacích a souvisejících technologií pro svařované výrobky, včetně složitých situací. Uplatnění ve výrobě tlakových zařízení, kovových konstrukcí, železničních kolejových vozidel, atd.

Mezinárodní svářečský specialista – IWS

Pracovník se základními dovednostmi na základní úrovni podle normy ISO 14731 (bod 6.2.4). Pracovník s touto kvalifikací je schopen dohlížet na běžné nebo standardní svařovací a související technologie v situacích předvídatelného charakteru, které však mohou podléhat drobným změnám. Uplatnění ve výrobě tlakových zařízení, kovových konstrukcí, železničních kolejových vozidel, atd.

Mezinárodní svářečský praktik – IWP

Svářečské dozory se základní technickou znalostí pro svařování železničních kolejových vozidel dle EN 15085-2 (úroveň C dle kapitoly 5). Personál s nejméně tříletou zkušeností dozoru pro svařování při výrobě železničních kolejových vozidel.

Přístupové podmínky do kurzů pro vyšší svářečský personál

Podmínky pro uchazeče o diplom IWE, IWT, IWS a IWP jsou poměrně přísné a jsou definovány a uplatňovány ve všech školících střediscích schválených v Evropě (i jinde ve světě). Přístupové podmínky jsou ověřovány vždy neprodlěně po podání přihlášky do kurzu. V následující části jsou požadavky na uchazeče, kteří chtějí absolvovat některý z těchto kurzů.

Kurz mezinárodní svářečský inženýr – IWE

Pro přístup do kurzu IWE musí být účastník držitelem diplomu z technické univerzity (s minimálně 5 lety studia) schválené Ministerstvem školství ČR.

Kurz mezinárodní svářečský technolog – IWT

Pro přístup do kurzu IWT musí účastník dovršit 20 let věku. Dále musí účastník splnit jednu z následujících podmínek:

 • Uchazeč je držitelem diplomu (maturita) z technické střední školy uznané v ČR
 • Uchazeč je držitelem diplomu (maturita) z jiné střední školy než výše uvedené a absolvoval alespoň 4 roky vzdělávání v profesionálním výcvikovém centru pro svařování a příbuzné procesy

Kurz mezinárodní svářečský specialista – IWS

Pro přístup do kurzu IWS musí účastník splnit jednu z následujících podmínek:

 • Uchazeč je držitelem diplomu (maturita) ze střední školy
 • Uchazeč je držitelem výučního listu v technickém oboru

Kurz specialista svařování betonářských ocelí - WRBS

Uchazeč o kvalifikaci specialisty svařování betonářských ocelí (WRBS) musí být v době nástupu do kurzu kvalifikován jako mezinárodní nebo evropský svářečský inženýr nebo technolog nebo specialista nebo praktik (IWE/EWE nebo IWT/EWT nebo IWS/EWS nebo IWP/ EWP). Kvalifikace musí být v souladu s pravidly EWF / IIW.

Kurz mezinárodní svářečský praktik – IWP

Pro přístup do kurzu IWP je nutné aby účastník byl i zručný při praktickém svařování a měl zkušenosti jako svářeč v průmyslu nebo svářečské škole. Kurz je určen pro získání a zlepšení teoretických a praktických dovedností.

 • Uchazeč o kvalifikaci mezinárodního svářečského praktika (IWP) musí být v době nástupu do kurzu držitelem platného certifikátu. Akceptovatelná je kterákoliv z následujících možností:
  • Platný certifikát podle ISO 9606-1, zkouška musí být provedena v poloze PH-L045 (trubka s nakloněnou osou, směrem svařování nahoru s úhlem sklonu 45°), jednou z metod uvedených v ISO 9606-1
  • Platný certifikát podle ISO 9606-1, zkouška musí kvalifikovat pro polohu PE a detaily svaru ss nb, jednou z metod uvedených v ISO 9606-1
  • Platný certifikát podle ISO 9606-1, zkouška musí kvalifikovat pro polohy PF i PC a detaily svaru ss nb, jednou z metod uvedených v ISO 9606-1
 • Doporučené minimum pro vstup do kurzu je věk 21 let
 • Doporučené minimum pro vstup do kurzu je praxe minimálně 2 roky jako svářeč kovů
 • Uchazeč o kvalifikaci svářečského instruktora musí být držitelem platného oprávnění IWP nebo EWP vydaného ANB (českým ANB nebo ANB jiného státu). Je rovněž možno získat kvalifikaci svářečského instruktora v rámci kurzu a zkoušek mezinárodního svářečského praktika IWP.
 • Uchazeč o kvalifikaci svářečského instruktora musí být držitelem platného certifikátu podle ISO 9606-1 alespoň na dvě různé metody svařování

Kvalifikace „Svářečský instruktor“ v systému CWS ANB

 • Uchazeč o kvalifikaci svářečského instruktora musí být držitelem platného oprávnění IWP nebo EWP vydaného ANB (českým ANB nebo ANB jiného státu). Je rovněž možno získat kvalifikaci svářečského instruktora v rámci kurzu a zkoušek mezinárodního svářečského praktika IWP.
Čekejte prosím...
cross