Seznam důležitých norem a předpisů pro inspekční činnost

Tento dokument slouží jako přehled nejdůležitějších norem a předpisů vztahujících se k inspekčním činnostem:

 • ISO 15607 - Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Všeobecná pravidla
 • ISO 15609 - Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Stanovení postupu svařování
 • ISO 15610 - Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Kvalifikace na základě vyzkoušených svařovacích materiálů
 • ISO 15611 - Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Kvalifikace na základě předchozí svářečské zkušenosti
 • ISO 15612 - Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Kvalifikace na základě normalizovaného postupu svařování
 • ISO 15614 - Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování
 • ISO 11970 - Stanovení a schvalování postupů svařování pro výrobní svařování odlitků z oceli
 • ISO 17660 - Svařování – Svařování betonářské oceli
 • ISO 14555 - Svařování – Obloukové přivařování svorníků z kovových materiálů
 • EN 13134 - Tvrdé pájení – Zkouška postupu pájení
 • ISO 4063 - Svařování a příbuzné procesy – Přehled metod a jejich číslování
 • ISO 6947 - Svařování a příbuzné procesy – Polohy svařování
 • TNI CEN ISO/TR 15608 - Svařování – Směrnice pro zařazování kovových materiálů do skupin
 • ISO/IEC 17020 - Posuzování shody - Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci
 • Normy a předpisy pro posuzování shody
Čekejte prosím...
cross