akreditační značka CE Posuzování shody a označení CE

Oznámený subjekt č. 2570 společnosti DOM – ZO 13, s.r.o. je oznámen v souladu s legislativou EU a ČR v rozsahu daném jednotlivými oprávněními k činnosti oznámeného subjektu nebo uznané nezávislé organizace. Tato oprávnění si můžete stáhnout zde. V některých případech je povinností výrobce před dodáním na trh zajistit posouzení shody výrobku třetí stranou. V rámci EU jsou touto třetí stranou oznámené subjekty, které jsou zveřejňovány v evropské databázi NANDO.

V rámci našeho oznámeného subjektu č. 2570 a uznané nezávislé organizace poskytujeme následující služby:

Co je to označení CE?

Označení CE je obvyklou viditelnou informací na výrobku o splnění požadavků harmonizačních předpisů EU. Toto označení deklaruje to, že u daného výrobku byla před jeho uvedením na trh ověřena a potvrzena shoda s příslušnými harmonizačními předpisy a že je výrobek možné uvádět na trh v ČR a tím i na vnitřní trh EU.

Označení CE prokazuje, že výrobce postupoval podle platných předpisů a pro bezpečnost výrobku učinil vše, co bylo jeho povinností (a snad i v jeho možnostech při současné úrovni poznání a rozvoje techniky v dané situaci).

Obecné zásady pro označení CE stanovuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, další podrobnosti pak jednotlivé předpisy, vztahující se na výrobek. Označení CE se vždy umisťuje na samotný výrobek, připojený štítek nebo obal. V rámci nového legislativního rámce jsou podmínky pro připojení označení CE popsány též v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 768/2008/ES o společném rámci pro uvádění výrobků na trh. V ČR vyplývá povinnost opatřit výrobek označením CE ze zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

Označení CE připojuje výrobce sám nebo tak činí jeho zplnomocněný zástupce, a to ještě před uvedením výrobku na trh. Označení CE musí být umístěno na výrobku v souladu s požadavky příslušných technických předpisů, kde mohou být v detailu odlišnosti u různých sektorů výrobků.

Jak postupovat v případě zájmu o posouzení shody

01
Seznamte se s legislativou a příslušnými principy posuzování shody pro váš typ výrobku.
02
Pro bližší informace se můžete obrátit na kterékoliv naše pracoviště.
Detail arrow-right
03
Pro zahájení posuzování shody je třeba podat příslušné žádosti o posouzení shody.
Detail arrow-right

Důležité informace ke stažení

Pokud máte výrobek posouzen naším oznámeným subjektem

V případě, že náš oznámený subjekt č. 2570 posoudil výrobek nebo systém a na základě tohoto posouzení budete připojovat označení CE s číslem našeho oznámeného subjektu, připravili jsme pro vás část označení CE. Tato část označení je ve vektorovém formátu .svg, obsahuje CE + číslo našeho oznámeného subjektu a je ke stažení zde.


Označení CE 2570
Čekejte prosím...
cross