Logo DOM - ZO 13Formuláře pro kvalifikaci svářečů DOM - ZO 13

Na této stránce máte k dispozici formuláře certifikačního orgánu DOM - ZO 13, s.r.o.. Tyto formuláře jsou určeny pro svářečské školy a pověřené techniky, které(ří) jsou evidovány(i) v systému DOM - ZO 13. Formuláře zveřejněné jsou v souladu s evropskou směrnicí o ochraně osobních údajů GDPR (angl. General Data Protection Regulation).

Ochrana osobních údajů

Všechny formuláře uvedené na této stránce jsou v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů fyzických osob, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen GDPR). Všichni pracovníci školení v systému DOM - ZO 13 musejí být prokazatelně seznámeni s dokumentem "Požadavky na certifikovaného pracovníka", který je zveřejněn na této stránce a stanovuje práva a povinnosti související s ochranou osobních údajů!
Čekejte prosím...
cross