Nová skripta pro IWE a IWT

28.08.2017

Po poměrně dlouhé době dochází k revizím učebních textů pro kvalifikace mezinárodní svářečský inženýr a technolog - IWE, IWT. Část IV. "Výroba a aplikované inženýrství ve svařování" zpracovala společnost DOM - ZO 13, s.r.o. ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci. Nová učebnice je distribuována v brožovaného výtisku A4, obsahuje celkem 404 stran odborného textu, asi 350 většinou barevných obrázků.

Tato publikace vznikla především díky společnému úsilí pracovníků společnosti DOM - ZO 13, s.r.o. a Technické univerzity v Liberci. Publikace je primárně určena pro výuku mezinárodních/evropských svářečských inženýrů a technologů (IWE, EWE, IWT, EWT). Obsah skript je zpracován tak, aby odpovídal dokumentu IAB-252r3-16/SV-00. Některé části této publikace jsou koncipovány tak, aby tento text byl pomocníkem pro svářečské dozory v praxi a další pracovníky působící ve firmách, které se zabývají svařováním. Za obsah této publikace zodpovídá zpracovatel DOM - ZO 13, s.r.o. Zpracovatel je zároveň vlastníkem autorských práv a distributorem publikace. První zpracování této publikace probíhalo v obrovské časové tísni a pracovali jsme na ní především ve svém volném čase o večerech a o víkendech. Proto velice děkujeme všem autorům, kteří se podíleli na tvorbě této publikace za jejich vzácný čas, který této práci věnovali. Autoři publikace jsou následující

  • Ing. Miloslav Musil
  • doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D.
  • Ing. Iva Nováková, Ph.D.
  • Ing. Jan Bureš
  • Ing. Tomasz Kik, Ph.D.
  • Ing. Josef Pajer
  • Ing. Stanislav Novák, CSc.
  • Ing. Luděk Mádle, CSc.

Publikace je členěna do dvanácti kapitol, zde je obsah publikace pro představu o obsahu a stránkovém rozsahu kapitol:

1    úvod do zajištění kvality ve svářečské výrobě..................................................3
2    řízení kvality v průběhu výroby........................................................................21
3    napětí a deformace při svařování.....................................................................95
4    příprava výroby, svařovací přípravky a pomůcky .........................................123
5    ochrana zdraví a bezpečnost práce ................................................................157
6    měření, regulace a záznamy při svařování.....................................................176
7    vady svarů a kriteria jejich přípustnosti ........................................................202
8    nedestruktivní zkoušení svarových spojů .....................................................229
9    ekonomika a produktivita při svařování ........................................................287
10  opravy a renovace svařováním ......................................................................303
11  svarové spoje betonářských ocelí ..................................................................319
12  uplatnění svařování.........................................................................................333

Pevně věříme, že vám tato publikace pomůže nejen k získání kvalifikace nutné k výkonu práce svářečského dozoru, ale bude jejím uživatelům nadále pomáhat a sloužit i v praxi. V případě zájmu můžete publikaci objednávat emailem na pha@domzo13.cz nebo telefonicky na pracovišti Praha. Vzhledem k tomu, že prodej neperiodických publikací podléhá EET, je možné tuto publikaci platit pouze bezhotovostním převodem. Cena jednoho výtisku je 900,- Kč bez DPH, tedy 990,- Kč s 10% DPH.

Čekejte prosím...
cross