Vítejte u společnosti DOM - ZO 13, s.r.o.
Nabízíme Vám služby při posuzování shody (certifikace, inspekce, zkoušení), které Vám pomáhají splnit požadavky legislativy, technických norem, předpisů apod. a uplatnit se na domácím i zahraničním trhu.
Společnost DOM - ZO 13, s.r.o. vznikla v roce 1996 a má sídlo v České Třebové. V letech 2000-2002 rozšířila společnost svoji působnost o další pracoviště v Ostravě a v Praze. V letech 2001 až 2005 došlo k rozšíření nabízených služeb posuzování shody, které jsou poskytovány v mezinárodním akreditačním systému.

Přehled školení, zkoušení a certifikace pracovníků NDT

V současné době naše společnost provádí školení / přípravné kurzy pro certifikaci pracovníků NDT v metodách VT - vizuální zkoušení a PT - kapilární zkoušení pro stupně 1 a 2 ve výrobkovém sektoru w - svařované výrobky. Akreditovaný certifikační orgán č. 3226 Technická inspekce COP provádí kvalifikaci a certifikaci personálu pro nedestruktivní zkoušení.

Pracovníci s kvalifikací Stupeň 1
Osoba certifikovaná ve stupni 1 má prokázat odbornou způsobilost k provádění NDT metod podle písemných instrukcí a pod dohledem pracovníka certifikovaného ve stupni 2 nebo stupni 3. V rozsahu odborné způsobilosti definované v certifikátu, může být pracovník certifikovaný ve stupni 1 pověřen zaměstnavatelem v souladu s NDT instrukcemi k:

 • nastavení NDT zařízení
 • provádění zkoušení
 • zaznamenání a klasifikování výsledků těchto zkoušek na základě písemných kritérií
 • podávání zprávy o výsledcích

Pracovník certifikovaný ve stupni 1 nesmí být odpovědný za výběr zkušební metody nebo techniky, ani za interpretaci výsledků zkoušky.

Pracovníci s kvalifikací Stupeň 2
Osoba certifikovaná ve stupni 2 má prokázat odbornou způsobilost k provádění NDT metod v souladu s NDT postupy. V rozsahu odborné způsobilosti, definované v certifikátu, může být pracovník certifikovaný ve stupni 2 pověřen zaměstnavatelem k:

 • volbě NDT techniky pro zkušební metodu, která má být použita
 • definování omezení při použití zkušební metody
 • převádění NDT pravidel, norem, specifikací a postupů do NDT instrukcí přizpůsobených aktuálním pracovním podmínkám
 • nastavení a ověření nastavení zařízení
 • provádění a dohledu nad zkouškami
 • interpretaci a vyhodnocení výsledků podle použitých norem, pravidel, specifikací nebo postupů
 • provádění a dohledu všech činností ve stupni 2 nebo nižším než ve stupni 2
 • poskytnutí vedení pro pracovníky ve stupni 2 nebo ve stupni nižším než ve stupni 2
 • podávání zpráv o výsledcích NDT

Více o školení pracovníků NDT naleznete zde http://www.domzo13.cz/zkousenindt/skoleni-ndt.html .

Více o zkoušení a certifikaci pracovníků NDT naleznete zde http://www.domzo13.cz/zkousenindt/certifikace-pracovniku-ndt.html .

NDT zkoušení tlakových zařízení

Nařízení vlády č. 219/2016 Sb. a směrnice PED 2014/68/EU vyžaduje, aby nedestruktivní zkoušky nerozebíratelných spojů tlakových zařízení byly provedeny pracovníky s příslušnou kvalifikací. U tlakových zařízení kategorií III a IV musí být tito pracovníci schváleni nezávislou organizací uznanou členským státem. Takovou uznanou nezávislou organizací je v rámci EU i naše společnost DOM - ZO 13, s.r.o. Více o odsouhlasování pracovníků pro tlaková zařízení se dozvíte zde http://www.domzo13.cz/zkousenindt/tlakova-zarizeni-ndt.html .

Copyright 1996 - 2020 DOM - ZO 13, s.r.o. | Design logo: srab srab | XHTML 1.0 VALID