Vítejte u společnosti DOM - ZO 13, s.r.o.
Nabízíme Vám služby při posuzování shody (certifikace, inspekce, zkoušení), které Vám pomáhají splnit požadavky legislativy, technických norem, předpisů apod. a uplatnit se na domácím i zahraničním trhu.
Společnost DOM - ZO 13, s.r.o. vznikla v roce 1996 a má sídlo v České Třebové. V letech 2000-2002 rozšířila společnost svoji působnost o další pracoviště v Ostravě a v Praze. V letech 2001 až 2005 došlo k rozšíření nabízených služeb posuzování shody, které jsou poskytovány v mezinárodním akreditačním systému.

Přehled zkoušení svářečů

Zkoušení, kvalifikace a certifikace pracovníků ve svařování

Svářeči, páječi a operátoři

Naše společnost je v současné době největší zkušební organizací provádějící zkoušky svářečů, páječů a operátorů v České republice. Provádíme zkoušení a certifikaci svářečů v systému České svářečské společnosti ANB. Zkoušky svářečů provádíme ve svářečských školách nebo přímo na pracovištích výrobce - ve výrobních závodech. Zkoušky svářečů, páječů a operátorů provádíme včetně schválení pro pracovníky provádějící nerozebiratelné spoje tlakových zařízení dle nařízení vlády č. 219/2016 Sb. a směrnice 2014/68/EU (PED). Dále zajišťujeme odsouhlasení pracovníků pro jaderná zařízení ČEZ, a.s. dle vyhlášky SÚJB č. 309/2005 Sb. Provádíme zkoušky svářečů pro kovové i nekovové materiály (plasty). V současné době provádíme zkoušky dle následujících norem a předpisů:

 • svářeči a páječi - základní kurzy dle požadavků normy ČSN 05 0705
 • svářeči - tavné svařování ocelí dle požadavků normy EN 287-1
 • svářeči - tavné svařování ocelí dle požadavků normy EN ISO 9606-1
 • svářeči - dle požadavků norem EN ISO 9606-2,3,4,5
 • svářeči - svařování litiny dle požadavků normy EN 287-6
 • operátoři a seřizovači - dle požadavků norem EN 1418 a EN ISO 14732
 • páječi - páječi pro tvrdé pájení dle požadavků normy EN ISO 13585
 • svářeči - svařování plastů dle EN 13067

Součástí zkoušení a certifikace personálu je i vazba na výrobkové normy:

 • EN 1090-1,2,3 pro oblast výroby a montáže ocelových a hliníkových konstrukcí
 • EN 15085-2 pro oblast výroby komponent a sestav kolejových vozidel

Možnost schvalování pracovníků dle platné legislativy:

 • Tlaková zařízení - Schvalování pracovníků zhotovujících nerozebiratelné spoje tlakových zařízení dle nařízení vlády č. 219/2016 Sb. a Evropské směrnice pro tlaková zařízení 2014/68/EU (PED)
 • Jaderná zařízení - vyhláška SÚJB č. 309/2005 Sb. - Schválení svářeče jaderných zařízení, dle podmínek NTD A.S.I. sekce I - Svařování

Ostatní kvalifikace

Provádíme školení a zkoušení Evropských a mezinárodních svářečských inženýrů ,technologů, specialistů a praktiků (EWP a IWP) a instruktorů svařování, kteří dále mohou vyučovat svařování a pájení ve svářečských školách v systému České svářečské společnosti ANB. Dále školíme a zkoušíme specialisty pro svařování betonářských ocelí (WRBS), kteří následně mohou dozorovat práce kde se svařují betonářské oceli. V případě zájmu o tyto kvalifikace si nejprve prostudujte přístupové podmínky do kurzů vyššího svářečského personálu.

Kontakt

V případě Vašeho zájmu se obraťte na kterékoliv naše pracoviště.

Copyright 1996 - 2020 DOM - ZO 13, s.r.o. | Design logo: srab srab | XHTML 1.0 VALID