Vítejte u společnosti DOM - ZO 13, s.r.o.
Nabízíme Vám služby při posuzování shody (certifikace, inspekce, zkoušení), které Vám pomáhají splnit požadavky legislativy, technických norem, předpisů apod. a uplatnit se na domácím i zahraničním trhu.
Společnost DOM - ZO 13, s.r.o. vznikla v roce 1996 a má sídlo v České Třebové. V letech 2000-2002 rozšířila společnost svoji působnost o další pracoviště v Ostravě a v Praze. V letech 2001 až 2005 došlo k rozšíření nabízených služeb posuzování shody, které jsou poskytovány v mezinárodním akreditačním systému.

Formuláře pro zkoušky svářečů

Na této stránce máte k dispozici formuláře České svářečské společnosti ANB (CWS ANB). Tyto formuláře jsou určeny pro svářečské školy a pověřené techniky, které(ří) jsou evidovány(i) v systému CWS ANB. Formuláře zveřejněné 01.05.2018 jsou v souladu s evropskou směrnicí o ochraně osobních údajů GDPR (angl. General Data Protection Regulation).


Ochrana osobních údajů

Všechny formuláře uvedené na této stránce jsou v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů fyzických osob, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen GDPR) a proto od 28.05.2018 není dovoleno používat původní staré formuláře! Všichni pracovníci školení v systému CWS ANB musejí být prokazatelně seznámeni s dokumentem "Požadavky na certifikovaného pracovníka", který je zveřejněn na této stránce a stanovuje práva a povinnosti související s ochranou osobních údajů!

ikonaPožadavky na certifikovaného pracovníka

Formát Microsoft Word 2000 - pro úpravy je nutné instalovat Microsoft Word 2000 nebo novější

ikonaDoškolení a přezkoušení svářečů a svářečských pracovníků ve smyslu ČSN 05 0601, příl. B
ikonaProtokol o zkouškách ze základního (doplňkového) kurzu
ikonaOsvědčení o zaškolení svářečského pracovníka
ikonaProtokol (seznam účastníků zaškolení)
ikonaProtokol zkoušky podle EN 287-6 nebo ISO 9606 + žádost o certifikaci
ikonaProtokol zkoušky podle ISO 14732 (operátoři a seřizovači automatického svařování) + žádost o certifikaci
ikonaProtokol zkoušky podle ISO 14732 (operátoři a seřizovači mechanizovaného svařování) + žádost o certifikaci
ikonaProtokol zkoušky páječe / operátora tvrdého pájení podle ISO 13585 + žádost o certifikaci
ikonaProtokol zkoušky svářeče plastů podle EN 13067 + žádost o certifikaci
ikonaSvařovací protokol podle EN 13067 - vyplňuje svářeč!!!
ikonaPožadavky na certifikovaného pracovníka
ikonaProtokol zkoušky svářeče tyčí podle TP A 216
ikonaProtokol zkoušky svářeče betonářských ocelí podle ISO 17660 a TP A 217


Open Document Format - pro úpravy je nutné instalovat balík OpenOffice

ikonaDoškolení a přezkoušení svářečů a svářečských pracovníků ve smyslu ČSN 05 0601, příl. B
ikonaProtokol o zkouškách ze základního (doplňkového) kurzu
ikonaProtokol (seznam účastníků zaškolení)
ikonaOsvědčení o zaškolení svářečského pracovníka


Formát PDF

ikonaDoškolení a přezkoušení svářečů a svářečských pracovníků ve smyslu ČSN 05 0601, příl. B
ikonaZkušební list pro zkoušky ze základního kurzu
ikonaProtokol o zkouškách ze základního (doplňkového) kurzu
ikonaProtokol (seznam účastníků zaškolení)
ikonaOsvědčení o zaškolení svářečského pracovníkaTřídní kniha
ikonaPožadavky na certifikovaného pracovníka

Copyright 1996 - 2020 DOM - ZO 13, s.r.o. | Design logo: srab srab | XHTML 1.0 VALID