Vítejte u společnosti DOM - ZO 13, s.r.o.
Nabízíme Vám služby při posuzování shody (certifikace, inspekce, zkoušení), které Vám pomáhají splnit požadavky legislativy, technických norem, předpisů apod. a uplatnit se na domácím i zahraničním trhu.
Společnost DOM - ZO 13, s.r.o. vznikla v roce 1996 a má sídlo v České Třebové. V letech 2000-2002 rozšířila společnost svoji působnost o další pracoviště v Ostravě a v Praze. V letech 2001 až 2005 došlo k rozšíření nabízených služeb posuzování shody, které jsou poskytovány v mezinárodním akreditačním systému.

Výukové materiály

Výukové materiály pro kurzy vyššího svářečského personálu (IWE, IWT, IWS, IWP)

Zde naleznete ke stažení materiály, které jsou užitečné při výuce mezinárodních svářečských technologů a inženýrů (IWE/IWT).

Téma Výukové materiály
Modul 1 - Technologie svařování a zařízení
1.1 - Úvod do technologie svařování Prezentace "Úvod do technologie svařování"
Prezentace "Metody svařování podle ČSN EN ISO 4063"
Prezentace "Polohy svařování podle ČSN 6947"
1.2 - Plamenové svařování Prezentace "Svařování plamenem"
Prezentace "Zařízení pro svařování plamenem"
1.3 - Přehled elektrotechniky Prezentace "Přehled elektrotechniky"
1.4 - Elektrický oblouk Prezentace "Elektrický oblouk"
1.5 - Zdroje pro obloukové svařování Prezentace "Zdroje pro obloukové svařování"
1.6 - Úvod do obloukového svařování v ochranném plynu Prezentace "Úvod do obloukového svařování v ochranném plynu"
1.7 - Svařování metodou TIG Prezentace "Svařování metodou TIG"
1.8.1 - Svařování metodou MIG a MAG Prezentace "Svařování metodou MIG a MAG"
1.8.2 - Obloukové svařování plněnou elektrodou (FCAW) Prezentace "Svařování metodou FCAW"
1.9 - Svařování obalenou elektrodou Prezentace "Svařování obalenou elektrodou"
1.10 - svařování pod tavidlem Prezentace "Svařování pod tavidlem"
1.11 - Odporové svařování Prezentace "Odporové svařování - část 1"
Prezentace "Odporové svařování - část 2"
1.12 - Speciální technologie svařování Prezentace "Laserové svařování"
Prezentace "Svařování elektronovým paprskem"
Prezentace "Plazmové svařování a dělení"
Prezentace "Svařování FSW"
Prezentace "Difúzní svařování"
Prezentace "Svařování třením"
Prezentace "Ultrazvukové svařování"
1.13 - Příprava svarových ploch Prezentace "Příprava svarových ploch"
1.14 - Povrchová úprava a nástřiky Prezentace "Žárové nástřiky"
1.15 - Plně mechanizované procesy a robotika Prezentace "Plně mechanizované postupy a robotika"
1.16 - Pájení Prezentace "Pájení"
1.17 - Spojování plastů Prezentace "Svařování plastů"
1.18 - Spojování keramiky a kompozitů Prezentace "Spojování kovů s nekovy"
Modul 2 - Materiály a jejich chování při svařování
2.1 - Struktura a vlastnosti kovů Prezentace "Struktura a vlastnosti kovů"
2.2 - Fázové diagramy a slitiny Prezentace "Fázové diagramy a slitiny"
2.3 - Slitiny železo - uhlík Prezentace "Diagram Fe-Fe3C" (doc. Neumann)
Prezentace "Diagram Fe-Fe3C" (doc. Moravec)
2.4 - Výroba a označování ocelí Prezentace "Výroba a označování ocelí" (Ing. Pajer)
Prezentace "Výroba ocelí" (doc. Moravec)
Prezentace "Označování ocelí" (doc. Moravec)
2.5 - Chování konstr. ocelí při svařování Prezentace "Chování konstrukčních ocelí při svařování"
2.6 - Praskavost svarových spojů
Prezentace "Praskavost svarových spojů"
2.7 - Trhliny a různé druhy trhlin Prezentace "Deformace"
Prezentace "Křehké a tvárné porušení"
Prezentace "Únavové a creepové porušení"
2.8 - Tepelné zpracování
Prezentace "Tepelné zpracování"
2.9 - Konstrukční nelegované oceli Prezentace "Konstrukční nelegované oceli"
2.10 - Vysoce pevnostní oceli Prezentace "Vysokopevnostní oceli"
2.11 - Použití konstrukčních a vysocepevných ocelí Prezentace "Použití konstrukčních a vysocepevných ocelí"
2.12 - Creep a oceli odolné proti creepu Prezentace "Creep a oceli odolné proti creepu" (doc. Neumann)
Prezentace "Creep a oceli odolné proti creepu" (doc. Moravec)
2.13 - Oceli pro kryogenní aplikace Prezentace "Oceli pro kryogenní aplikace" (doc. Neumann)
Prezentace "Oceli pro kryogenní aplikace" (doc. Moravec)
2.14 - Úvod do koroze Prezentace "Úvod do koroze"
2.15 - Korozivzdorné a žáruvzdorné oceli Prezentace "Nerezavějící a žáruvzdorné oceli" (doc. Neumann)
Prezentace "Nerezavějící a žáruvzdorné oceli" (doc. Moravec)
2.16 - Úvod do opotřebení Prezentace "Úvod do opotřebení"
2.17 - Litiny a lité oceli Prezentace "Oceli na odlitky a litiny" (doc. Neumann)
Prezentace "Oceli na odlitky a litiny" (Ing. Pajer)
2.18 - Měď a slitiny mědi Prezentace "Měď a slitiny mědi"
2.19 - Nikl a slitiny niklu Prezentace "Nikl a slitiny niklu"
2.20 - Hliník a hliníkové slitiny Prezentace "Hliník a jeho slitiny"
Prezentace "Svařování hliníku a jeho slitin"
2.21 - Titan a další kovy a slitiny Prezentace "Titan a další kovy a slitiny"
2.22 - Spojování různorodých materiálů Prezentace "Spojování různorodých materiálů"
2.23 - Destruktivní zkoušky Prezentace "Metalografická kontrola"
Modul 3 - Konstrukce a provedení
3.1 - Základní teorie konstrukčních systémů
Prezentace "Základní teorie konstrukčních systémů" (prof. Ševčík)
Prezentace "Základní teorie konstrukčních systémů" (Ing. Slováček)
3.2 - Základy pevnosti materiálů
Prezentace "Základy pevnosti materiálů"
3.3 - Navrhování svarových a pájených spojů Prezentace "Navrhování svarových a pájených spojů" (doc. Moravec)
3.4 - Základy navrhování svarů Prezentace "Základy navrhování svarů" (Ing. Port)
3.5 - Chování svař. konstr. při různých typech zatěžování Prezentace "Chování svař. konstr. při různých typech zatěžování"
3.6 - Navrhování svařovaných konstrukcí s převážně statickým zatížením Prezentace "Navrhování statických konstrukcí" (Ing. Slováček)
3.7 - Chování svař. konstr. při cyklickém namáhání Prezentace "Chování svař. konstr. při cyklickém namáhání"
3.8 - Navrhování cyklicky namáhaných konstrukcí Prezentace "Navrhování cyklicky namáhaných konstrukcí"
3.9 - Navrhování tlakových zařízení Prezentace "Navrhování tlakových zařízení" (Prof. Ševčík)
Prezentace "Navrhování tlakových zařízení" (Ing. Slováček)
3.10 - Navrhování konstrukcí z hliníkových slitin Prezentace "Navrhování konstrukcí z hliníku a jeho slitin" (Ing. Kolář)
Prezentace "Navrhování konstrukcí z hliníku a jeho slitin" (Ing. Slováček)
3.11 - Úvod do lomové mechaniky Prezentace "Mezní stavy materiálu" (RNDr. Vodičková)
Prezentace "Křehké a tvárné porušení" (RNDr. Vodičková)
Prezentace "Křehký lom" (Ing. Slováček)
Prezentace "Únavové a creepové porušení" (RNDr. Vodičková)
Prezentace "Zkoušky odolnosti proti křehkému lomu" (RNDr. Vodičková)
Modul 4 - Výroba, aplikované inženýrství
4.1 - Úvod do zajištění kvality ve svářečské výrobě Prezentace "ČSN EN ISO 9001"
Prezentace "ČSN EN ISO 3834"
4.2 - Řízení kvality v průběhu výroby Prezentace "Řízení kvality ve svařování"
Prezentace "Kvalifikace svářečů ISO 9606"
Prezentace "Kvalifikace operátorů ISO 14732"
Prezentace "Kvalifikace páječů ISO 13585"
Prezentace "Kvalifikace svářečů ČSN 05 0705"
Prezentace "Úloha svářečského dozoru"
Prezentace "Specifikace a kvalifikace WPS"
Prezentace "Kvalifikace WPQR podle ISO 15614"
Prezentace "Kvalifikace WPQR podle ISO 15613"
Prezentace "Aplikace EN 1090 a EN 15085"

Příklad WPQR podle ISO 15614-1
Příklad WPQR podle ISO 15613
Příklad WPQR podle ISO 17660-1
Příklad WPQR podle ISO 14555
4.3 - Zbytková napětí a deformace Prezentace "Napětí a deformace při svařování"
4.4 - Výrobní zařízení a přípravky Prezentace "Přípravky a polohovadla"
4.5 Zdraví a bezpečnost ČSN 050601 - Všeobecné zásady (Ing. Bureš)
ČSN 050610 - Bezpečnost při plamenovém svařování (Ing. Bureš)
ČSN 050630 - Bezpečnost při obloukovém svařování (Ing. Bureš)
ČSN 050650 - Bezpečnost při odporovém svařování (Ing. Bureš)
ČSN 050601 - Všeobecné zásady (Ing. Kolář)
ČSN 050610 - Bezpečnost při plamenovém svařování (Ing. Kolář)
ČSN 050630 - Bezpečnost při obloukovém svařování (Ing. Kolář)
ČSN 050650 - Bezpečnost při odporovém svařování (Ing. Kolář)
4.6 - Měření, řízení a záznamy při svařování Prezentace "Měření, řízení a záznamy při svařování"
4.7 - Vady a kritéria přípustnosti Prezentace "Vady a kritéria přípustnosti"
4.8 - Nedestruktivní zkoušení

Prezentace "Úvod do defektoskopie"
Prezentace "Radiografické zkoušení"
Prezentace "Zkoušení svarů ultrazvukem"
Prezentace "Magnetická prášková metoda"
Prezentace "Kapilární zkoušení"
Prezentace "Kvalifikace pracovníků NDT podle ISO 9712"
Prezentace "Fyzikální principy vizuální kontroly"
Prezentace "Všeobecné zásady VT - norma EN 13018"
Prezentace "Zařízení pro vizuální kontrolu svarů"
Prezentace "Klasifikace vad svarů podle ISO 6520-1"
Prezentace "Vyhodnocování vad svarů podle ISO 5817"
Prezentace "Tvorba zkušební instrukce"

4.9 - Ekonomika a produktivita Prezentace "Ekonomika a produktivita"
4.10 - Opravy svařováním Prezentace "Opravy a renovace" (Ing. Pajer)
Prezentace "Opravy a renovace" (doc. Moravec)
4.11 - Svarové spoje betonářských ocelí Prezentace "Svařování betonářských ocelí"

 

Prezentace jsou určeny pouze pro studijní účely v kurzech IWE/IWT/IWS/IWP pořádaných společností DOM - ZO 13, s.r.o. a není povoleno je dále upravovat a/nebo šířit.

Copyright 1996 - 2020 DOM - ZO 13, s.r.o. | Design logo: srab srab | XHTML 1.0 VALID