Vítejte u společnosti DOM - ZO 13, s.r.o.
Nabízíme Vám služby při posuzování shody (certifikace, inspekce, zkoušení), které Vám pomáhají splnit požadavky legislativy, technických norem, předpisů apod. a uplatnit se na domácím i zahraničním trhu.
Společnost DOM - ZO 13, s.r.o. vznikla v roce 1996 a má sídlo v České Třebové. V letech 2000-2002 rozšířila společnost svoji působnost o další pracoviště v Ostravě a v Praze. V letech 2001 až 2005 došlo k rozšíření nabízených služeb posuzování shody, které jsou poskytovány v mezinárodním akreditačním systému.

Vyšší svářečský personál

Výukové materiály

Výukové materiály pro kurzy IWE, IWT, IWS a IWP jsou k dispozici zde .

Schválení ATB pro IWE/IWT/IWS

Po dlouhé a náročné přípravě jsme úspěšně absolvovali audit České svářečské společnosti ANB pro oprávnění na pořádání kurzů Mezinárodní svářečský inženýr - IWE, Mezinárodní svářečský technolog - IWT a Mezinárodní svářečský specialista IWS. Na základě požadavků našich zákazníků jsme tedy rozšířili naše služby i o tyto vysoce žádané kvalifikace. Kurzy budou probíhat v moderní svářečské škole ARTWELD na adrese Ještědská 218/105, Liberec 8. Kurzy jsou organizovány formou výuky tři dny v týdnu (pondělí, úterý, středa) vždy od 8:00 do 17:00 hodin. Výuka je zajištěna vysoce kvalifikovanými lektory z Technické univerzity v Liberci a předními odborníky z výroby a praxe ve svařování. Aktuálně vypsané kurzy naleznete zde v sekci vzdělávání.

Uplatnění pracovníků s kvalifikací IWE, IWT, IWS, IWP

Svařování je zvláštní proces, který vyžaduje dozor nad svářečskou činností tak, aby se vytvořila důvěra ke svářečské výrobě a spolehlivé funkci výrobku v provozu. Kvalifikace pracovníků působících v činnostech souvisejících se svařováním, jako je plánování, provádění, dozor a inspekce musí ve většině případů splňovat přísné požadavky norem ISO 3834 a případně dalších výrobkových norem. Aby mohl pracovník působit jako svářečský dozor při výrobě tlakových zařízení, kovových konstrukcí, železničních kolejových vozidel nebo jiných svařovaných výrobků, musí být kvalifikován podle jedné z následujících možností.

Mezinárodní svářečský inženýr – IWE

Pracovník s úplnými technickými znalostmi, kde jsou požadovány plné technické znalosti podle normy ISO 14731 (bod 6.2 a), pro plánování, provádění, dozor a zkoušení pro všechny úkoly a odpovědnosti ve svářečské výrobě. Uplatnění ve výrobě tlakových zařízení, kovových konstrukcí, železničních kolejových vozidel, atd.

Mezinárodní svářečský technolog – IWT

Pracovník se specifickými technickými znalostmi podle normy ISO 14731 (bod 6.2 b), kde úroveň technických znalostí je dostatečná pro plánování, provádění, dozor a zkoušení pro úkoly a odpovědnosti ve svářečské výrobě s vybraným nebo omezeným technickým rozsahem. Uplatnění ve výrobě tlakových zařízení, kovových konstrukcí, železničních kolejových vozidel, atd.

Mezinárodní svářečský specialista – IWS

Pracovník se základními technickými znalostmi ISO 14731 (bod 6.2 c), kde úroveň technických znalostí je dostatečná pro plánování, provádění, dozor a zkoušení pro úkoly a odpovědnosti ve svářečské výrobě s omezeným technickým rozsahem zahrnujícím pouze jednoduché svařované výrobky (viz příloha A). Uplatnění ve výrobě tlakových zařízení, kovových konstrukcí, železničních kolejových vozidel, atd.

Mezinárodní svářečský praktik – IWP

Svářečské dozory se základní technickou znalostí pro svařování železničních kolejových vozidel dle EN 15085-2 (úroveň C dle kapitoly 5). Personál s nejméně tříletou zkušeností dozoru pro svařování při výrobě železničních kolejových vozidel.

Přístupové podmínky do kurzů pro vyšší svářečský personál

Podmínky pro uchazeče o diplom IWE, IWT, IWS a IWP jsou poměrně přísné a jsou definovány a uplatňovány ve všech školících střediscích schválených v Evropě (i jinde ve světě). Přístupové podmínky jsou ověřovány vždy neprodlěně po podání přihlášky do kurzu. V následující části jsou požadavky na uchazeče, kteří chtějí absolvovat některý z těchto kurzů.

Kurz mezinárodní svářečský inženýr – IWE

Pro přístup do kurzu IWE musí být účastník držitelem diplomu z technické univerzity (s minimálně 5 lety studia) schválené Ministerstvem školství ČR.

Kurz mezinárodní svářečský technolog – IWT

Pro přístup do kurzu IWT musí účastník dovršit 20 let věku. Dále musí účastník splnit jednu z následujících podmínek:

  • Uchazeč je držitelem diplomu (maturita) z technické střední školy uznané v ČR
  • Uchazeč je držitelem diplomu (maturita) z jiné střední školy než výše uvedené a absolvoval alespoň 4 roky vzdělávání v profesionálním výcvikovém centru pro svařování a příbuzné procesy

Kurz mezinárodní svářečský specialista – IWS

Pro přístup do kurzu IWS musí účastník splnit jednu z následujících podmínek:

  • Uchazeč je držitelem diplomu (maturita) ze střední školy
  • Uchazeč je držitelem výučního listu v technickém oboru

Kurz specialista svařování betonářských ocelí - WRBS

Uchazeč o kvalifikaci specialisty svařování betonářských ocelí (WRBS) musí být v době nástupu do kurzu kvalifikován jako mezinárodní nebo evropský svářečský inženýr nebo technolog nebo specialista nebo praktik (IWE/EWE nebo IWT/EWT nebo IWS/EWS nebo IWP/ EWP). Kvalifikace musí být v souladu s pravidly EWF / IIW.

Kurz mezinárodní svářečský praktik – IWP

Pro přístup do kurzu IWP je nutné aby účastník byl i zručný při praktickém svařování a měl zkušenosti jako  svářeč v průmyslu nebo svářečské  škole. Kurz je určen pro získání a zlepšení teoretických a praktických dovedností.

  • Uchazeč o kvalifikaci mezinárodního svářečského praktika (IWP) musí být v době nástupu do kurzu držitelem platného certifikátu. Akceptovatelná je kterákoliv z následujících možností:

-         Platný certifikát podle EN 287-1 nebo EN ISO 9606, zkouška musí být provedena v poloze H-L045 (trubka s nakloněnou osou, směrem svařování nahoru s úhlem sklonu 45°), jednou z metod uvedených v EN ISO 9606

-         Platný certifikát podle EN ISO 9606, zkouška musí kvalifikovat pro polohu PE a detaily svaru ss nb, jednou z metod uvedených v EN ISO 9606

-         Platný certifikát podle EN ISO 9606, zkouška musí kvalifikovat pro polohy PF i PC a detaily svaru ss nb, jednou z metod uvedených v EN ISO 9606

  • Doporučené minimum pro vstup do kurzu je věk 21 let
  • Doporučené minimum pro vstup do kurzu je praxe minimálně 2 roky jako svářeč kovů
  • Uchazeč o kvalifikaci svářečského instruktora musí být držitelem platného oprávnění IWP nebo EWP vydaného ANB (českým ANB nebo ANB jiného státu). Je rovněž možno získat kvalifikaci svářečského instruktora v rámci kurzu a zkoušek mezinárodního svářečského praktika IWP.
  • Uchazeč o kvalifikaci svářečského instruktora  musí být držitelem platného certifikátu podle EN 287-1 nebo EN ISO 9606 alespoň na dvě různé metody svařování

Kvalifikace „Svářečský instruktor“ v systému CWS ANB

  • Uchazeč o kvalifikaci svářečského instruktora musí být držitelem platného oprávnění IWP nebo EWP vydaného ANB (českým ANB nebo ANB jiného státu). Je rovněž možno získat kvalifikaci svářečského instruktora v rámci kurzu a zkoušek mezinárodního svářečského praktika IWP.
Copyright 1996 - 2020 DOM - ZO 13, s.r.o. | Design logo: srab srab | XHTML 1.0 VALID