Vítejte u společnosti DOM - ZO 13, s.r.o.
Nabízíme Vám služby při posuzování shody (certifikace, inspekce, zkoušení), které Vám pomáhají splnit požadavky legislativy, technických norem, předpisů apod. a uplatnit se na domácím i zahraničním trhu.
Společnost DOM - ZO 13, s.r.o. vznikla v roce 1996 a má sídlo v České Třebové. V letech 2000-2002 rozšířila společnost svoji působnost o další pracoviště v Ostravě a v Praze. V letech 2001 až 2005 došlo k rozšíření nabízených služeb posuzování shody, které jsou poskytovány v mezinárodním akreditačním systému.

Změna sídla společnosti

Vytisknout
Vytvořeno středa 1. srpen 2018 14:31 Napsal Ing. Miloslav Musil

Změna sídla společnosti

Na základě rozhodnutí jednatelů společnosti došlo s účinností od 01.08.2018 ke změně sídla společnosti DOM – ZO 13, s.r.o. Původní sídlo „Litomyšlská 1637, 560 02 Česká Třebová“ bylo změněno na „Litomyšlská 560, 560 02 Česká Třebová“, došlo tedy pouze ke změně čísla popisného, všechny další identifikační a kontaktní údaje zůstávají beze změny. Žádáme Vás o zaregistrování této změny a o uvádění nové adresy na veškerých dokumentech týkajících se naší společnosti. Průvodní dopis s informací o změně sídla společnosti a nový výpis z obchodního rejstříku je k dipozici zde.

Copyright 1996 - 2019 DOM - ZO 13, s.r.o. | Design logo: srab srab | XHTML 1.0 VALID