Vítejte u společnosti DOM - ZO 13, s.r.o.
Nabízíme Vám služby při posuzování shody (certifikace, inspekce, zkoušení), které Vám pomáhají splnit požadavky legislativy, technických norem, předpisů apod. a uplatnit se na domácím i zahraničním trhu.
Společnost DOM - ZO 13, s.r.o. vznikla v roce 1996 a má sídlo v České Třebové. V letech 2000-2002 rozšířila společnost svoji působnost o další pracoviště v Ostravě a v Praze. V letech 2001 až 2005 došlo k rozšíření nabízených služeb posuzování shody, které jsou poskytovány v mezinárodním akreditačním systému.

Oznámení pro PED

Vytisknout
Vytvořeno pátek 13. červenec 2018 6:58

Získání oprávnění pro posuzování shody tlakových zařízení

Společnost DOM - ZO 13, s.r.o. úspěšně absolvovala posouzení ze strany Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. V červenci 2018 jsme obdrželi Oprávnění k posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2014/68/EU, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávánítlakových zařízení na trh a ve smyslu nařízení vlády č. 219/2016 Sb. o posuzování shody tlakových zařízení nádob při jejich dodávání na trh vydaný ÚNMZ. Oprávnění se vztahuje na výrobky vymezené v § 1 odst. 2 NV 219 pro všechny typy tlakových zařízení a na všechny postupy posuzování shody uvedené v § 11 odst. 1 NV 219. Oprávnění oznámeného subjektu dle směrnice Evropského parlamentu a Rady EU č. 2014/68/EU lze ověřit na informačním systému NANDO nebo stáhnout zde. Více o posuzování shody tlakových zařízení najde zde http://www.domzo13.cz/inspekce/tlakova-zarizeni.html.

Rozsah oprávnění se vztahuje na následující moduly posuzování shody:

Modul A2 - Interní řízení výroby s kontrolami tlakových zařízení pod dohledem v náhodně zvolených intervalech

Modul B - Přezkoušení výrobního typu

Modul B: EU přezkoušení konstrukčního typu

Modul C2: Shoda s typem založená na interním řízení výroby s kontrolami tlakových zařízení pod dohledem v náhodně zvolených intervalech

Modul D: Shoda s typem založená na zabezpečování kvality výrobního procesu

Modul D1: Zabezpečování kvality výrobního procesu

Modul E: Shoda s typem založená na zabezpečování kvality tlakových zařízení

Modul E1: Zabezpečování kvality výstupní kontroly a zkoušek tlakových zařízení

Modul F: Shoda s typem založená na ověřování tlakových zařízení

Modul G: Shoda založená na ověřování každého jednotlivého výrobku

Modul H: Shoda založená na úplném zabezpečování kvality

Modul H1: Shoda s typem založená na úplném zabezpečování kvality s přezkoumáním návrhu

 

 

 

Copyright 1996 - 2019 DOM - ZO 13, s.r.o. | Design logo: srab srab | XHTML 1.0 VALID