Nová skripta IWE a IWT

Vytisknout
Vytvořeno pondělí 28. srpen 2017 15:16 Napsal Ing. Miloslav Musil

Nová skripta pro mezinárodní svářečské technology a inženýry (IWE, IWT)

Po poměrně dlouhé době dochází k revizím učebních textů pro kvalifikace mezinárodní svářečský inženýr a technolog - IWE, IWT. Část IV. "Výroba a aplikované inženýrství ve svařování" zpracovala společnost DOM - ZO 13, s.r.o. ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci. Nová učebnice je distribuována v brožovaného výtisku A4, obsahuje celkem 404 stran odborného textu, asi 350 většinou barevných obrázků.

Tato publikace vznikla především díky společnému úsilí pracovníků společnosti DOM - ZO 13, s.r.o. a Technické univerzity v Liberci. Publikace je primárně určena pro výuku mezinárodních/evropských svářečských inženýrů a technologů (IWE, EWE, IWT, EWT). Obsah skript je zpracován tak, aby odpovídal dokumentu IAB-252r3-16/SV-00. Některé části této publikace jsou koncipovány tak, aby tento text byl pomocníkem pro svářečské dozory v praxi a další pracovníky působící ve firmách, které se zabývají svařováním. Za obsah této publikace zodpovídá zpracovatel DOM - ZO 13, s.r.o. Zpracovatel je zároveň vlastníkem autorských práv a distributorem publikace. První zpracování této publikace probíhalo v obrovské časové tísni a pracovali jsme na ní především ve svém volném čase o večerech a o víkendech. Proto velice děkujeme všem autorům, kteří se podíleli na tvorbě této publikace za jejich vzácný čas, který této práci věnovali. Autoři publikace jsou následující

Publikace je členěna do dvanácti kapitol, zde je obsah publikace pro představu o obsahu a stránkovém rozsahu kapitol:

1    úvod do zajištění kvality ve svářečské výrobě..................................................3
2    řízení kvality v průběhu výroby........................................................................21
3    napětí a deformace při svařování.....................................................................95
4    příprava výroby, svařovací přípravky a pomůcky .........................................123
5    ochrana zdraví a bezpečnost práce ................................................................157
6    měření, regulace a záznamy při svařování.....................................................176
7    vady svarů a kriteria jejich přípustnosti ........................................................202
8    nedestruktivní zkoušení svarových spojů .....................................................229
9    ekonomika a produktivita při svařování ........................................................287
10  opravy a renovace svařováním ......................................................................303
11  svarové spoje betonářských ocelí ..................................................................319
12  uplatnění svařování.........................................................................................333

Pevně věříme, že vám tato publikace pomůže nejen k získání kvalifikace nutné k výkonu práce svářečského dozoru, ale bude jejím uživatelům nadále pomáhat a sloužit i v praxi. V případě zájmu můžete publikaci objednávat emailem na This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nebo telefonicky na pracovišti Praha. Vzhledem k tomu, že prodej neperiodických publikací podléhá EET, je možné tuto publikaci platit pouze bezhotovostním převodem. Cena jednoho výtisku je 900,- Kč bez DPH, tedy 990,- Kč s 10% DPH.