Autorizace EN 1090-1

Vytisknout
Vytvořeno neděle 4. leden 2015 10:14

DOM - ZO 13, s.r.o. získala oprávnění k činnostem při posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků ve vztahu k jejich základním charakteristikám ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011. Od 18.12.2014 je uvedena v databázi NANDO jako oznámený subjekt č. 2570 k CPR a má oprávnění působit podle tohoto nařízení v souladu s uvedeným rozsahem notifikace, který je dostupný na oficiálním webu Evropské komise. DOM - ZO 13, s.r.o. byla schválena na základě rozhodnutí č. 12/2014-CPR vydaného Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Oprávnění DOM - ZO 13, s.r.o. jsou ke stažení zde.