Vítejte u společnosti DOM - ZO 13, s.r.o.
Nabízíme Vám služby při posuzování shody (certifikace, inspekce, zkoušení), které Vám pomáhají splnit požadavky legislativy, technických norem, předpisů apod. a uplatnit se na domácím i zahraničním trhu.
Společnost DOM - ZO 13, s.r.o. vznikla v roce 1996 a má sídlo v České Třebové. V letech 2000-2002 rozšířila společnost svoji působnost o další pracoviště v Ostravě a v Praze. V letech 2001 až 2005 došlo k rozšíření nabízených služeb posuzování shody, které jsou poskytovány v mezinárodním akreditačním systému.

Autorizace EN 1090-1

Vytisknout
Vytvořeno neděle 4. leden 2015 10:14

DOM - ZO 13, s.r.o. získala oprávnění k činnostem při posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků ve vztahu k jejich základním charakteristikám ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011. Od 18.12.2014 je uvedena v databázi NANDO jako oznámený subjekt č. 2570 k CPR a má oprávnění působit podle tohoto nařízení v souladu s uvedeným rozsahem notifikace, který je dostupný na oficiálním webu Evropské komise. DOM - ZO 13, s.r.o. byla schválena na základě rozhodnutí č. 12/2014-CPR vydaného Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Oprávnění DOM - ZO 13, s.r.o. jsou ke stažení zde.

Copyright 1996 - 2020 DOM - ZO 13, s.r.o. | Design logo: srab srab | XHTML 1.0 VALID