Vítejte u společnosti DOM - ZO 13, s.r.o.
Nabízíme Vám služby při posuzování shody (certifikace, inspekce, zkoušení), které Vám pomáhají splnit požadavky legislativy, technických norem, předpisů apod. a uplatnit se na domácím i zahraničním trhu.
Společnost DOM - ZO 13, s.r.o. vznikla v roce 1996 a má sídlo v České Třebové. V letech 2000-2002 rozšířila společnost svoji působnost o další pracoviště v Ostravě a v Praze. V letech 2001 až 2005 došlo k rozšíření nabízených služeb posuzování shody, které jsou poskytovány v mezinárodním akreditačním systému.

Přechod na ISO 45001

Vytisknout
Vytvořeno pondělí 15. červenec 2019 0:00

Přechod z ČSN OHSAS 18001 na ČSN ISO 45001

12. března 2018 byla vydána mezinárodní norma ISO 45001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem pro použití, následně byla dne 1. října 2018 vydána Českou agenturou pro standardizaci jako ČSN ISO 45001.

Společnosti, které jsou nyní certifikováni dle ČSN OHSAS 18001, mají 3-leté přechodné období pro  přechod na certifikaci dle ČSN ISO 45001, a to nejpozději do 12. března 2021.

Norma ČSN ISO 45001 stanovuje požadavky pro BOZP a zahrnuje návod k její implementaci a je plně kompatibilní s ostatními normami ISO pro systémy managementu – ISO 9001 a ISO 14001.  Společnostem, které jsou držiteli certifikace dle těchto norem, umožňuje norma ČSN ISO 45001 integraci managementu BOZP do jediného integrovaného systému managementu, který je v souladu s novým konceptem ISO norem systémů managementu, umožňující strategické řízení organizace prostřednictvím kontextu organizace, porozumění a plnění potřeb a očekávání pracovníků a dalších zainteresovaných stran a určení rizik a příležitostí pro strategické zaměření organizace.

Publikace EN 1090

Vytisknout
Vytvořeno čtvrtek 9. květen 2019 0:00

Publikace ČSN EN 1090-2:2019 v souvislostech

Vydali jsme velmi zajímavou a žádanou publikaci o provádění kovových konstrukcí. Jedná se o studijní materiál pro výrobu ocelových konstrukcí a výrobu dílců ocelových konstrukcí dle ČSN EN 1090-2:2019. Publikace vás provede celým rozsahem normy (dokumenty kvality, požadavky na materiály, spojovací součásti, svařování a tepelné dělení, povrchové úpravy, montážní práce, kontrola atd.) včetně souvisejících norem. Obsahuje velké množství barevných vyobrazení pro lepší pochopení dané problematiky.

Název: ČSN EN 1090-2:2019 v souvislostech

Autor: Petr Pařízek

Vydavatel: DOM - ZO 13, s.r.o.

Rok vydání: 2019

Formát: A4

Rozsah: 200 stran

Zaměření: Výroba a aplikované inženýrství

Cena: 800,- Kč bez DPH

Kontakt pro objednání: Iveta Řeháková,  +420 777 204 111, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Copyright 1996 - 2020 DOM - ZO 13, s.r.o. | Design logo: srab srab | XHTML 1.0 VALID