Vítejte u společnosti DOM - ZO 13, s.r.o.
Nabízíme Vám služby při posuzování shody (certifikace, inspekce, zkoušení), které Vám pomáhají splnit požadavky legislativy, technických norem, předpisů apod. a uplatnit se na domácím i zahraničním trhu.
Společnost DOM - ZO 13, s.r.o. vznikla v roce 1996 a má sídlo v České Třebové. V letech 2000-2002 rozšířila společnost svoji působnost o další pracoviště v Ostravě a v Praze. V letech 2001 až 2005 došlo k rozšíření nabízených služeb posuzování shody, které jsou poskytovány v mezinárodním akreditačním systému.

Sociální projekty

Vytisknout
Napsal Ing. Miloslav Musil

Jsme firma se silným sociálním cítěním a sponzorujeme některé projekty, které pomáhají lidem s mentálním postižením nebo duševním onemocněním. Věříme, že poskytnutím sponzorského daru pro podporu těchto projektů pomáháme dobré věci. V současné době podporujeme tyto organizace a projekty:

Chráněné bydlení na Xaverově

Chráněné bydlení na Xaverově poskytuje sociální pobytovou službu chráněného bydlení. Tato služba poskytuje klientům podle jejich individuálních potřeb takovou podporu, aby mohli v maximální možné míře vést běžný způsob života. Klienty služby chráněného bydlení mohou být lidé, kteří jsou v důsledku nemoci nebo postižení dlouhodobě či trvale znevýhodněni. Chráněné bydlení poskytuje sociální službu pěti obyvatelům znevýhodněným mentálním postižením nebo duševní nemocí kombinovanou s mentálním postižením. Smyslem chráněného bydlení je umožnit lidem s handicapem bydlet v prostředí, které pro ně představuje domov, žít plnohodnotným životem v přirozených podmínkách lidského společenství. Obyvatelům chráněného bydlení je poskytována asistence při sebeobsluze, obstarávání domácnosti a osobních záležitostí, rozvíjení individuálních zájmů, hledání pracovního uplatnění apod. Malé chráněné bydlení umožňuje osobní a individuální přístup ke každému z jeho obyvatel.

Fokus Mladá Boleslav, sdružení pro péči o duševně nemocné

Občanské sdružení Fokus Mladá Boleslav je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby dospělým lidem s dlouhodobým duševním nemocněním, především psychotickým, v regionech Mladoboleslavsko, Nymbursko a Karlovarsko. První obč. sdružení Fokus vzniklo na začátku roku 1990 v Praze a záhy rozšířilo svou činnost do regionů Mladá Boleslav, Liberec, Ústí nad Labem a Vysočina (Havlíčkův Brod a Pelhřimov), Turnov, Písek, Tábor a Opava. Poskytované služby tvoří celek, který bývá označován jako komplexní psychiatrická a sociální rehabilitace. Cílem těchto služeb je zvýšení kvality života klientů, zvýšení jejich nezávislosti a snížení potřeby psychiatrické hospitalizace. Veškeré služby jsou poskytovány na základě dobrovolného rozhodnutí klienta. Sdružení získává prostředky na svou činnost ze státních dotací, grantů, sponzorských darů a výnosů některých pracovně - rehabilitačních programů.

Do programů poskytovaných Fokusem vstupují klienti výhradně na základě svého rozhodnutí a mohou z nich také kdykoliv odejít. Fokus Mladá Boleslav poskytuje svým klientům tyto služby: centra soc. rehabilitace, sociálně terapeutické dílny (např. knihařskou, šicí, zahradnickou, kavárnu v PL Kosmonosy), chráněné bydlení, agenturu podporovaného zaměstnávání. Vstup do těchto služeb probíhá přes terénní tým, který poskytuje klientům case management (koordinaci služeb poskytovaných nejen sdružením Fokus, ale i ostatními poskytovateli v regionu, které klient využívá, na základě rehabilitačního plánu vypracovaném společně s klientem a revidovaném v pravidelných intervalech).

Duševní nemoci jsou třetí nejčastější příčinou přiznání invalidního důchodu a pouze každý desátý duševně nemocný se vrací do práce. Být zdravý je pro část duševně nemocných nedosažitelný cíl. Přesto mohou žít jako zdraví lidé. Ale ani cesta k tomuto cíli nebývá zcela snadná a krátká a někdy není bez pomoci ostatních možná. O. s. Fokus vznikl právě pro ty, kteří se po různě dlouhém období nemoci vracejí zpátky do normálního života.

Copyright 1996 - 2020 DOM - ZO 13, s.r.o. | Design logo: srab srab | XHTML 1.0 VALID