Vítejte u společnosti DOM - ZO 13, s.r.o.
Nabízíme Vám služby při posuzování shody (certifikace, inspekce, zkoušení), které Vám pomáhají splnit požadavky legislativy, technických norem, předpisů apod. a uplatnit se na domácím i zahraničním trhu.
Společnost DOM - ZO 13, s.r.o. vznikla v roce 1996 a má sídlo v České Třebové. V letech 2000-2002 rozšířila společnost svoji působnost o další pracoviště v Ostravě a v Praze. V letech 2001 až 2005 došlo k rozšíření nabízených služeb posuzování shody, které jsou poskytovány v mezinárodním akreditačním systému.

Přehled oprávnění

Vytisknout
oprávnění

Certifikát České svářečské společnosti ANB (CWS ANB): Autorizovaná zkušební organizace ZO č. 13 pro zkušební činnost svářečů v systému CWS ANB včetně přílohy

oprávnění

Certifikát EWF (European Welding Federation) a IIW (International Institute of Welding): Autorizované školící středisko (ATB) pro kvalifikační kurzy pracovníků dle směrnic IIW: Mezinárodní svářečský inženýr - IWE, Mezinárodní svářečský technolog - IWT a Mezinárodní svářečský specialista - IWS. Informace o kurzech, možnosti uplatnění pracovníků jsou k dispozici zde. Seznam aktuálně vypsaných kurzů naleznete v sekci vzdělávání.

oprávnění

Certifikát IIW (International Institute of Welding): Autorizované školící středisko (ATB) pro kvalifikační kurzy pracovníků dle směrnic IIW: Mezinárodní svářečský praktik - IWP. Informace o kurzech, možnosti uplatnění pracovníků jsou k dispozici zde. Seznam aktuálně vypsaných kurzů naleznete v sekci vzdělávání.

oprávnění

Certifikát EWF (European Welding Federation): Autorizované školící středisko (ATB) pro kvalifikační kurzy pracovníků dle směrnic EWF: Evropský specialista svařování betonářských ocelí - WRBS. Informace o kurzech, možnosti uplatnění pracovníků jsou k dispozici zde. Seznam aktuálně vypsaných kurzů naleznete v sekci vzdělávání.

oprávnění

Osvědčení o akreditaci od Českého institutu pro akreditaci (ČIA) k certifikaci systémů jakosti: Akreditovaný certifikační orgán č. 3104 (COS) v českém a anglickém jazyce
Certifikace systémů managementu jakosti (QMS) podle ČSN EN ISO 9001 samostatně nebo podle ČSN EN ISO 9001 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2.
Certifikace systémů environmentálního managementu (EMS) podle ČSN EN ISO 14001.
Certifikace systémů managementu BOZP podle ČSN OHSAS 18001

oprávnění

Osvědčení o akreditaci od Českého institutu pro akreditaci (ČIA) k certifikaci výrobků – procesu svařování a procesu provádění ocelových konstrukcí: Akreditovaný certifikační orgán č. 3148 (COV) v českém a anglickém jazyce
Certifikace procesu svařování a způsobilosti výrobců při svařování podle
ČSN EN ISO 3834-2,3,4 ; ČSN EN ISO 14554-1,2 ; ČSN EN 15085-2 ; ČSN EN 1090-1,2,3 ; ČSN EN ISO 17660-1,2 ; ČSN 73 2603 ; ČSN 73 2604

oprávnění

Certifikát uznaného certifikačního orgánu pro výrobce kolejových vozidel podle EN 15085 s přístupovým právem zápisu do online registru http://www.en15085.net/.

Certificate of recognized "Manufacture Certification Body" in accordance with EN 15085 with the access entry into the online-register rail vehicles http://www.en15085.net/.

oprávnění

Osvědčení o akreditaci od Českého institutu pro akreditaci (ČIA) k inspekční činnosti: Akreditovaný inspekční orgán č. 4021 (IO) v českém a anglickém jazyce
Inspekění činnost orgánu typu A: Inspekční činnost orgánu typu A v oblasti tlakových zařízení, jednoduchých tlakových nádob a inspekcí pro kvalifikaci postupů svařování a příbuzných procesů pro kovové a nekovové materiály, provádění NDT svarových spojů metodami VT, PT a UT. Inspekce svařovaných výrobků a konstrukcí, dokumentace a procesů souvisejících se svařováním.

Aktuální předmět a rozsah činnosti inspekčního orgánu v rámci flexibilního rozsahu akreditace je k dispozici zde: flexibilní rozsah akreditace .

oprávnění

Osvědčení o akreditaci od Českého institutu pro akreditaci (ČIA) k certifikaci osob: Akreditovaný certifikační orgán č. 3226 (COP). Certifikace pracovníků pro činnost v oblasti nedestruktivního zkoušení v českém a anglickém jazyce

Aktuální předmět a rozsah činnosti certifikačního orgánu v rámci flexibilního rozsahu akreditace je k dispozici v dokumentu SD400-F103 Předmět a rozsah činnosti COP .

 

oprávnění

Oprávnění k posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2014/68/EU, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávánítlakových zařízení na trh a ve smyslu nařízení vlády č. 219/2016 Sb. o posuzování shody tlakových zařízení nádob při jejich dodávání na trh vydaný ÚNMZ. Oprávnění se vztahuje na výrobky vymezené v § 1 odst. 2 NV 219 pro všechny typy tlakových zařízení a na všechny postupy posuzování shody uvedené v § 11 odst. 1 NV 219. Oprávnění oznámeného subjektu dle směrnice Evropského parlamentu a Rady EU č. 2014/68/EU lze ověřit na informačním systému NANDO nebo stáhnout zde.

oprávnění

Oprávnění ke schvalování pracovních postupů a pracovníků pro provádění nerozebíratelných spojů konstrukčních dílů tlakových zařízení kategorií II, III a IV podle požadavku bodu 3.1.2 a schvalování, pracovníků k provádění nedestruktivních zkoušek nerozebíratelných spojů tlakových zařízení kategorií III a IV podle požadavku bodu 3.1.3 přílohy č.1 k nařízení vlády č.219/2016 Sb. Oprávnění uznané nezávislé organizace / Notified Body dle směrnice Evropského parlamentu a Rady EU č. 2014/68/EU lze ověřit na informačním systému NANDO nebo stáhnout zde.

oprávnění

Oprávnění k činnostem při posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se Stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh vydaný ÚNMZ. Oprávnění se vztahuje na konstrukční kovové stavební díly, prefabrikované komíny, komínové vložky, vícevrstvé komíny, jednovrstvé komínové bloky, díly volně stojících komínů a přilehlých komínů. Oprávnění oznámeného subjektu / notifikované osoby č. 2570 (Notified Body) lze ověřit na informačním systému NANDO nebo stáhnout zde.

oprávnění

Oprávnění k činnostem oznámeného subjektu pro posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2014/29/EU, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání jednoduchých tlakových nádob na trh a ve smyslu nařízení vlády č. 119/2016 Sb. o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh vydaný ÚNMZ. Oprávnění se vztahuje na výrobky vymezené v § 1 odst. 2 NV 119 a na všechny postupy posuzování shody uvedené v § 9 NV 119. Oprávnění oznámeného subjektu / notifikované osoby č. 2570 (Notified Body) lze ověřit na informačním systému NANDO nebo stáhnout zde.

oprávnění

Oprávnění České svářečské společnosti ANB ke schvalování pracovních postupů a pracovníků pro provádění nerozebíratelných spojů konstrukčních dílů tlakových zařízení kategorií II, III a IV podle požadavku bodu 3.1.2 přílohy č.1 k nařízení vlády č.219/2016 Sb. Oprávnění uznané nezávislé organizace / Notified Body dle směrnice Evropského parlamentu a Rady EU č. 2014/68/EU lze ověřit na informačním portálu NANDO.

oprávnění

Osvědčení o uznání certifikačního orgánu ve smyslu ČSN EN 15085 vydané Drážním úřadem

Drážní úřad ve funkci národního bezpečnostního úřadu pro železnici uznává firmu DOM - ZO 13, s.r.o. jako certifikační orgán pro certifikaci výrobců ŽKV nebo jejich částí včetně dokončujícího svařování odlitků a rovněž k certifikaci organizací, které konstruují svařovaná ŽKV nebo jejich části nebo nakupují anebo prodávají svařované části pro montáž do těchto vozidel.

oprávnění

Pověření Certifikačního střediska Českých drah, a.s.: Uznaný certifikační orgán pro systémy řízení jakosti při svařování ve smyslu norem ČSN EN ISO 9001 Včetně integrovaného procesu svařování dle ČSN EN lSO 3834 a ČSN EN 15085 a nebo jako samostatný proces svařování dle ČSN EN ISO 3834 - 2,3 a ČSN EN 15085 u opravců drážních vozidel opravců a výrobců jejich náhradních dílů pro potřeby ČD, a.s. a jejich dceři ných spoIečností.

Osvědčení střediska odborného plynárenského vzdělávání vydané Českým plynárenským svazem. Osvědčení je platné pro následující moduly schválené Grémiem pro odborné plynárenské vzdělávání:

  • 9.6:   Školení a zkoušení svářečů kovů i plastů a páječů
  • 9.13: Školení a zkoušení pracovníků vizuální kontroly pro kovové i plastové svařované výrobky
oprávnění

Abychom ověřili způsobilost naší NDT laboratoře, dobrovolně jsme se zúčastnili programu pro mezilaboratorní porovnávání NDT laboratoří v rámci zkoušení způsobilosti dle EN ISO/IEC 17043:2010 "Posuzování shody – Všeobecné požadavky na zkoušení způsobilosti". Program je určen pro všechny NDT laboratoře, které chtějí kontinuálně zlepšovat a posílit důvěru zákazníků, příp. akreditačních orgánů, v poskytované služby. Ve všech programech, kterých jsme se zúčastnili jsme jako jedni z mála uspěli ve všech přihlášených metodách.

oprávnění

Jako člen AAAO a EUROLAB-CZ se účastníme práce Evrobské asociace měřících, zkušebních a analytických laboratoří EUROLAB. Certifikát člena EUROLAB-CZ je ke stažení zde.

oprávnění

Společnost DOM - ZO 13, s.r.o. při vyhodnocení všech 2 700 000 subjektů v České Republice splnila přísná ekonomická kritéria pro ocenění v Registru solventních firem. V České Republice patří mezi pouhé 1% podnikatelských subjektů, které na toto ocenění dosahují. V rámci vyhodnocení jsme získali certifikát společnosti Bisnode, a ochranné etikety.

oprávnění

Společnost DOM - ZO 13, s.r.o. získala prestižní ocenění AAA od nezávislé mezinárodní společnosti Bisnode. Zařadili jsme se tak k nejdůvěryhodnějším obchodním společnostem v České republice, které mohou používat certifikaci AAA jako symbol nejvyššího ratingového hodnocení. Ocenění AAA je silný nezávislý rating firem a společností, jehož historie sahá až do roku 1908. Ocenění mohou získat pouze ty společnosti, které splňují přísná ekonomická kritéria a podmínky certifikace. Certifikace je postavena na mezinárodním hodnocení s využitím originální a osvědčené metodiky. Prestižní hodnocení AAA může získat jen 0,09 % nejkvalitnějších společností. Získání tohoto certifikátu je zárukou serióznosti a solventnosti, která pro potencionální klienty představuje korektní obchodní vztahy. Při ratingovém hodnocení musí být brány v úvahu jak faktory působící uvnitř společnosti, tak i faktory vnější. Posuzují se tak nejen hospodářské podmínky - hodnocení na základě ukazatelů z účetnictví (zisk, kapitálová struktura, likvidita, vývoj peněžních prostředků apod.), ale i například řízení společnosti, vztahy s obchodními partnery, řízení rizik a strategie společnosti. Ocenění jsme získali porvé v roce 2015, následně i v roce 2016, 2017, 2018 a 2019.

Copyright 1996 - 2020 DOM - ZO 13, s.r.o. | Design logo: srab srab | XHTML 1.0 VALID