Vítejte u společnosti DOM - ZO 13, s.r.o.
Nabízíme Vám služby při posuzování shody (certifikace, inspekce, zkoušení), které Vám pomáhají splnit požadavky legislativy, technických norem, předpisů apod. a uplatnit se na domácím i zahraničním trhu.
Společnost DOM - ZO 13, s.r.o. vznikla v roce 1996 a má sídlo v České Třebové. V letech 2000-2002 rozšířila společnost svoji působnost o další pracoviště v Ostravě a v Praze. V letech 2001 až 2005 došlo k rozšíření nabízených služeb posuzování shody, které jsou poskytovány v mezinárodním akreditačním systému.

Postup posuzování / certifikace

Činnost Provádí Termín Výstup
1) Seznámení se s podmínkami a postupem posuzování/certifikace zákazník - -
2) Podání/přijetí „Žádosti o posouzení/certifikaci“ zákazník / CO - přijatá „Žádost o posouzení/certifikaci“
3) Přezkoumání a registrace „Žádosti o posouzení/certifikaci“ CO nejpozději do 10 pracovních dnů od přijetí „Žádosti ...“ zaregistrovaná „Žádost o posouzení/certifikaci“
4) Zpracování návrhu „Smlouvy o kontrolní činnosti - certifikace“ a zaslání zákazníkovi CO nejpozději do 10 pracovních dnů od registrace „Žádosti ...“ návrh „Smlouvy ... - certifikace“ podepsaný ze strany CO
5) Uzavření „Smlouvy ... – certifikace“ zákazník nejpozději do 6 měsíců od zaslání návrhu „Smlouvy ...“ uzavřená „Smlouva ... – certifikace“, tj. podepsaná ze strany zákazníka
6) Vyžádání/poskytnutí dokumentace, pokud již nebyla poskytnuta s „Žádostí o posuzování/certifikaci“ CO / zákazník neprodleně, nejpozději do 2 měsíců od uzavření smlouvy Korespondence s předáním dokumentace nebo osobní převzetí
7) 1. stupeň auditu
posouzení dokumentace, seznámení se s fungováním, posouzení zavedení systému/procesu, plánování 2. stupně auditu
CO podle "Plánu auditu" „Shrnutí“ z 1. stupně auditu a „Záznam o neshodě“ (pokud se vyskytovala)
8) 2. stupeň auditu
posouzení uplatňování systému/procesu v praxi, tj. na místě/pracovištích zákazníka
CO zahájení nejpozději do 2 měsíců od ukončení 1. stupně auditu, ukončení nejpozději do 2 měsíců od zahájení 2. stupně auditu (pokud se nevyskytovaly velké neshody) „Shrnutí“ z 2. stupně auditu a „Záznam o neshodě“ (pokud se vyskytovala)
9) Odstranění/ověření odstranění případných velkých neshod zákazník / CO Nejpozději do 3 měsíců od vystavení „Záznamu o neshodě“ „Záznam o neshodě“
10) Zpracování/schválení „Zprávy z auditu“ vedoucím auditorem a její předání k přezkoumání a rozhodnutí o certifikaci vedoucím CO CO nejpozději do 3 týdnů od ukončení 2. stupně auditu „Zpráva z auditu“
11) Přezkoumání „Zprávy z auditu“ a rozhodnutí o certifikaci. Pokud se nevyskytovaly velké neshody, tak vystavení „Certifikátu“ a konečné faktury, zpracování návrhu „Smlouvy o kontrolní činnosti – dozoru“, předání zákazníkovi CO nejpozději do 2 týdnů od předání „Zprávy z auditu“ vedoucímu CO „Zpráva z auditu – záznam o přezkoumání a rozhodnutí“„Certifikát“, návrh „Smlouvy ... – dozor“
12) Potvrzení převzetí „Zprávy z auditu“, „Certifikátu“ a uzavření „Smlouvy o kontrolní činnosti – dozoru“, vrácení „Zprávy ...“ a „Smlouvy ...“ zpět na CO.Dále zpět (max. 2x) bod 9), pokud se vyskytovaly velké neshody zákazník neprodleně, nejpozději do 1 měsíce od rozhodnutí o certifikaci „Zpráva z auditu – záznam o převzetí“uzavřená „Smlouva ... – dozor“, tj. podepsaná ze strany zákazníka
13) Dozorový audit po dobu platnosti „Certifikátu“, dále dle bodů 8) až 12) CO pravidelně 1x ročně v období ± 2 kalendářních měsíců od data platnosti certifikátu, mimořádně v případech zpochybnění nebo neplnění certifikačních kritérií a závazků a nebo v případě změny rozsahu certifikace -
14) Recertifikace - podání/přijetí „Žádosti o posouzení/certifikaci“, dále dle bodů 3) až 13) zákazník / CO nejpozději 2 měsíce před ukončením platnosti certifikátu přijatá „Žádost o posouzení/certifikaci“
Copyright 1996 - 2019 DOM - ZO 13, s.r.o. | Design logo: srab srab | XHTML 1.0 VALID