Vítejte u společnosti DOM - ZO 13, s.r.o.
Nabízíme Vám služby při posuzování shody (certifikace, inspekce, zkoušení), které Vám pomáhají splnit požadavky legislativy, technických norem, předpisů apod. a uplatnit se na domácím i zahraničním trhu.
Společnost DOM - ZO 13, s.r.o. vznikla v roce 1996 a má sídlo v České Třebové. V letech 2000-2002 rozšířila společnost svoji působnost o další pracoviště v Ostravě a v Praze. V letech 2001 až 2005 došlo k rozšíření nabízených služeb posuzování shody, které jsou poskytovány v mezinárodním akreditačním systému.

About us: Introduction & Services

Welcome to DOM - ZO 13, Ltd. company.
We offer services in conformity assessment (certification, inspection, qualification), that help to meet of legislation, technical standards and other documents requirements and to gain the ground in domestic and foreign market.
DOM - ZO 13, Ltd. company was established in the year of 1996 and its seat is in town Česká Třebová. In years 2000-2002 the company has expanded its activities to Ostrava and Prague. In years 2001 up to 2005 we came to our services expansion in conformity asessment that are provided in international accrediting system and currently they include following:

Certification of:

 • quality management systems (QMS) in accordance with ČSN EN ISO 9001 without or in connection with ČSN EN ISO 3834-2,
 • environmental management systems (EMS) in accordance with EN ISO 14001,
 • management systems of health and work safety in accordance with OHSAS 18001 (newly applied from 10/2006),
 • products - welding process in accordance with ČSN EN ISO 3834-2,-3,-4, including so called Europian certification in system of Europian Welding Federation of producers whose qualification is published in europian database,
 • qualification to steelwork production in accordance with ČSN 73 2601 Alteration 2.

Inspection:

 • qualification of welding procedures and relating processes for metallic and non-metallic materials
 • welding supervision: inspection of welded structures and products, documentation and processes related to welding in production

Personal Qualification:

 • welding staff qualification
  • welding practitioners (Europian/International)
  • metal and plastic materials welders
  • welding operators and setters
  • solders

Other Services:

Our intention is to provide our services expertly with the support of appropriate certificates manifesting our qualification. Due to a team of skilled and qualified people we offer our services in many different business branches.

Copyright 1996 - 2020 DOM - ZO 13, s.r.o. | Design logo: srab srab | XHTML 1.0 VALID