Vítejte u společnosti DOM - ZO 13, s.r.o.
Nabízíme Vám služby při posuzování shody (certifikace, inspekce, zkoušení), které Vám pomáhají splnit požadavky legislativy, technických norem, předpisů apod. a uplatnit se na domácím i zahraničním trhu.
Společnost DOM - ZO 13, s.r.o. vznikla v roce 1996 a má sídlo v České Třebové. V letech 2000-2002 rozšířila společnost svoji působnost o další pracoviště v Ostravě a v Praze. V letech 2001 až 2005 došlo k rozšíření nabízených služeb posuzování shody, které jsou poskytovány v mezinárodním akreditačním systému.

V případě, že nesouhlasíte s rozhodnutím certifikačního orgánu nebo oznámeného subjektu, máte právo podat stížnost nebo odvolání proti tomuto rozhodnutí. Stížnost nebo odvolání je třeba podat písemnou formou nebo datovou schránkou na sídlo společnosti nejpozději do 90 dnů od dotčeného rozhodnutí certifikačního orgánu nebo oznámeného subjektu.

Do 10 pracovních dní certifikační orgán nebo oznámený subjekt potvrdí, zda se stížnost/odvolání týká činností, za které je odpovědný. Certifikační orgán nebo oznámený subjekt je odpovědný za shromáždění a ověření všech nezbytných informací, aby mohl provést prošetření stížnosti/odvolání. Certifikační orgán nebo oznámený subjekt předá stěžovateli oficiální oznámení o ukončení procesu vyřizování stížnosti/odvolání písemnou formou nebo datovou schránkou.

Schéma procesu vyřizování stížností a odvolání:

Postup vyřizování stížností

Copyright 1996 - 2020 DOM - ZO 13, s.r.o. | Design logo: srab srab | XHTML 1.0 VALID